Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Grote stedenbeleid hoger op agenda Europese Unie

30 november 2004

De Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor het stedelijk beleid gaan zich er eensgezind voor inspannen om het stedelijk beleid hoger op de Europese agenda te zetten.

Er moet vooral meer aandacht komen voor de rol van de steden als motoren van economische ontwikkeling en een beter sociaal klimaat. De EU-landen zullen op dit terrein dan ook meer gaan samenwerken. Verder komt er - op initiatief van Nederland en Frankrijk - een Europees kennisnetwerk. Doel daarvan is te komen tot een goede samenwerking tussen stedelijke, nationale en Europese netwerken.
---

Opening door minister Sybilla Dekker en minister Thom de Graaf (45 Kb) Dit zijn de belangrijkste conclusies op de tweede dag van de EU informele ministersbijeenkomst over Territoriale Cohesie en Stedelijk Beleid die werd voorgezeten door minister De Graaf (BVK). De Graaf heeft het volste vertrouwen dat hiermee een grote stap gezet is naar hernieuwde stedelijke ontwikkeling die borg staat voor economische groei, zoals vastgelegd in de Lissabon Agenda.

Op de conferentie vond eveneens een levendige uitwisseling van ideeën plaats over onder meer het versterken van de oncurrentiekracht van de steden in samenhang met de aanpak van de sociale problemen. Zo zal in overleg met de Europese Commissie voor alle steden een financieel handvat worden ontwikkeld om economische activiteiten via kansenzones in stedelijke probleemgebieden te stimuleren.

Verder zullen de lidstaten gezamenlijk met de Europese Commissie bezien hoe de stedelijke potentie en de sociale samenhang in steden kan worden versterkt. Hiermee kan de sociale uitsluiting in de steden worden tegengegaan.