Johannes Wier Stichting

Problemen en risico's voor artsen in Irak

Datum: 04 maart 2005
Onderwerp: Medische neutraliteit

Artsen in Irak moeten hun werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden uitvoeren. Slecht geneeskundig materiaal en een tekort aan medicijnen, tesamen met een gebrek aan medische boeken, maken het professionele leven voor artsen lastig. Daarbij zijn de persoonlijke risico´s toegenomen: ontvoeringen van hoger opgeleide mensen met geld komt regelmatig voor.

Men had gedacht, dat de situatie na de val van Saddam Hussein zou verbeteren, maar het tegendeel is waar.

Gezien de opleidingsrelaties die veel Irakese artsen met Engeland hebben wordt aan Engelse artsen gevraagd collega´s in Irak te steunen met materiaal, medicijnen en e-mail.

Bron: BBC news, 14 February 2005

Dit artikel komt van Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg
http://www.johannes-wier.nl