Johannes Wier Stichting

Australië: Klokkenluider over public health-problemen vervolgd

Datum: 04 maart 2005
Onderwerp: Medische neutraliteit

Een Australische arts (Frank Nicklason, specialist in het Hobart Hospital in Tasmanië) wordt juridisch vervolgd door een houtwinningsbedrijf omdat hij de gevaren voor de gezondheid van de opslag van het hout aan de kaak had gesteld. Volgens het bedrijf beschadigt hij daarmee de bedrijfsvoering.

De arts gaf aan dat van hem verwacht mag worden dat hij acties onderneemt om ziekte in patiënten en gemeenschappen te voorkomen. Op basis van informatie van experts concludeerde hij dat in de voorraden hout al jarenlang legionellabacteriën, fungi en houtstof voorkomen, die een risico voor de gezondheid bevatten.

In enkele reacties op dit bericht wordt aangegeven dat het soms moeilijk is voor gezondheidswerkers om gezondheidsrisico's aan de kaak te stellen. In Wales werd bijvoorbeeld geprobeerd om het beddentekort in ziekenhuizen onder de aandacht te brengen. In de UK is echter een wet aangenomen, waarmee het verspreiden van informatie over wantoestanden aan banden wordt gelegd.
In het algemeen wordt gepropageerd dat artsen aan de gemeenschap duidelijk moeten maken, dat er openlijk en professioneel over public health-onderwerpen gesproken moet kunnen worden.

Bron: Doctor who spoke out on public health issue is sued, British Medical Journal 2005;330:438 (26 February)

Dit artikel komt van Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg http://www.johannes-wier.nl