Gemeente Epe


Actueel=>Nieuws=>Gemeentewijzer=>2005=>Maart=>Bouw Publiekswinkel dit jaar van start

Bouw Publiekswinkel dit jaar van start

In de maand augustus van dit jaar gaat de bouw van de Publiekswinkel in het gemeentehuis van start. Met de realisatie hiervan zal de dienstverlening van de gemeente verbeteren, omdat inwoners dan bij één balie terecht kunnen voor alle producten en diensten van de gemeente. Naast de verbouwing binnenin het gemeentehuis zal ook de voorgevel van het gemeentehuis aangepast worden in verband met de brandveiligheid en klimaatbeheersing van het gebouw.

Wat is de Publiekswinkel
Bij de Publiekswinkel kan de inwoner van de gemeente Epe straks producten en diensten afnemen op een aantal manieren. Bijvoorbeeld via persoonlijk contact met onze medewerkers aan de centrale balie of via het digitale loket van de website. Hierbij staat voorop dat de gemeente een klantvriendelijke en vraaggerichte dienstverlening wil bieden. Inwoners kunnen vanaf eind 2005 als de Publiekswinkel klaar is, voor zowel een paspoort als een sloopvergunning terecht bij hetzelfde loket in het gemeentehuis. Daarnaast kunnen zij, na de uitbreiding van het digitaal loket op de gemeentelijke website, meer producten digitaal verkrijgen.

Bouw Publiekswinkel
Om de Publiekswinkel te realiseren moet het gemeentehuis worden verbouwd. Een tekening hiervan zit in de bijlage. Opvallend is dat de receptie bij de entree een ruimere opzet krijgt. Hier wordt tevens een wachtruimte gecreëerd. Op de plaats van de huidige balie van burgerzaken tot aan de Ring komen vijf nieuwe balies en een aantal spreekkamers.

Verandering aanzicht gemeentehuis
Ook de voorgevel van het gemeentehuis zal een verandering ondergaan. Er komt een brandtrap aan de voorzijde en een elegante overkapping om het zonlicht uit het gemeentehuis te weren. Deze twee wijzigingen zijn noodzakelijk voor de brandveiligheid en klimaatbeheersing van het gebouw.

Tijdens de verbouwingsperiode na de zomervakantie zullen in het gemeentehuis een aantal afdelingen van plaats veranderen. De inwoners worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. Uiteraard kunnen zij tijdens de verbouwing wel voor alle producten en diensten in het gemeentehuis terecht.

Bijlage 1: Schets voorgevel gemeentehuis
Bijlage 2: Digitale tekening voorgevel gemeentehuis
Bijlage 3: Schets publiekswinkel van binnenin het gemeenthuis