DE VLINDERSTICHTING

Gouden vlinders vliegen naar het zuiden

ONDER EMBARGO TOT 5 maart 2005
Persbericht van De Vlinderstichting
Wageningen, 25 februari 2005

De twee Gouden Vlinders die De Vlinderstichting dit jaar heeft toegekend, gaan naar het zuiden. Harrie Vossen uit Nederweert is een van de gelukkigen. De andere, Ghis Palmans, is ook een Limburger, maar dan afkomstig van de andere kant van de grens. Hij is de eerste Vlaming die een Gouden Vlinder krijgt uitgereikt.

Aan beide Limburgers is de onderscheiding toegekend wegens hun verdiensten voor de vlinders. Zij voldoen aan de drie criteria die verbonden zijn aan de toekenning: er moet een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan de bescherming van vlinders, de verdiensten van de persoon moeten een uitstraling hebben, zowel in de eigen kring als naar buiten toe en de verworven kennis moet actief worden uitgedragen. De Gouden Vlinders worden uitgereikt in congrescentrum de Reehorst te Ede tijdens de Landelijke dag van De Vlinderstichting op 5 maart 2005.

HARRIE VOSSEN telt al jarenlang vlinders, neemt maatregelen ter bescherming ervan (niet alleen in woord, maar juist ook in daad), hij weet vele tientallen mensen te enthousiasmeren om mee te doen met dat vlinderbeheer. Juist omdat hij de vlinders als uitgangspunt neemt, maar andere diergroepen en planten niet vergeet is, zijn werk zo belangrijk.
De reden waarom Harrie zoveel mensen meekrijgt voor zijn acties: hij is buitengewoon deskundig, gedegen, maar vooral enthousiast. Als je met hem door het bos loopt en hij vertelt over de maatregelen die zijn genomen of over de plannen die er zijn voor nieuwe acties dan kan het niet anders of je wordt er door aangestoken.

GHIS PALMANS uit Neerpelt (België) is onderwijzer en actief vrijwilliger bij Natuurpunt. Hij heeft onder meer sinds 1995 de grensoverschrijdende monitoring en kleinschalig beheer van het gentiaanblauwtje in het gebied Hageven/Plateaux aangezwengeld en tot een succes gemaakt. Verder heeft hij zich al jaren ingezet voor het behoud van de veldparelmoervlinder in de Vlaamse Kempen. Het is een enthousiaste man die naast het vele werk dat hij verricht ook veel kinderen en bezoekers aan het reservaat het Hageven warm maakt voor natuur in het algemeen en vlinders in het bijzonder.


---