Nederlands Detachement in Irak

Eerste Nederlandse underslung-operatie in Irak

Op de valreep is het dan toch gelukt! SFIR 5 heeft de eerste en enige Nederlandse underslung Operatie in Irak uitgevoerd. Vanaf SFIR 1 is er materiaal meegenomen en de specialisten, zelfs uit 11 Luchtmobiele Brigade, om eventueel ladingen onder een helikopter te vervoeren. Gezien de risico's die zo'n operatie met zich mee brengt (de heli kan minder snel manouevreren, en moet stilhangen om de lading aan en af te haken) is hier vanaf gezien gedurende alle SFIR missies, totdat....

Een geplande "gunnery" (schietoefening) van onze Apache helicopters zou beter tot zijn recht komen, als er ook hellfire raketten afgeschoten konden worden op zogenaamde "harde doelen". Oude containers, watercontainers en wrakken zouden hiervoor uitkomst kunnen bieden.

Maar deze middelen zijn niet altijd voorhanden. Tijdens de werkzaamheden voor de redeploymen werden echter toch een aantal van deze attributen gevonden. De doelen waren daarmee voorhanden en moesten naar de schietbaan worden gebracht. Toen is het plan ontstaan om een van de wrakken als een "authorised load", in een speciaal daarvoor bestemd net (Net cargo 5600kg), te vervoeren.

Dit moest natuurlijk op een veilige wijze gebeuren. De gehele operatie is onder leiding van de Sergeant-majoor Helicopteroperaties met een AS-532 Cougar helicopter uitgevoerd. Er is voor gekozen om op de weg van de schietbaan de lading te prepareren (weg van de bevolking) en vervolgens de lading het doelengebied in te vliegen. Vooraf zorgde de EOD ervoor dat de drop off locatie, de locatie waar de lading neergezet zou worden, werd vrijgemaakt van eventueel aanwezige munitie. Personeel van de best opgeleide heli handling compagnie, de Bevoorradingscompagnie van 11 Luchtmobiele Brigade, zorgde voor het aan- en afhaken van de lading. Uiteindelijk stond het wrak op de schietbaan en hebben we weer een luchtmobiel aspect kunnen trainen.

FOTO's: Gerben van Es/SFIR 5