Gemeente Geldrop-Mierlo05 maart 2005

ASBEST VRIJGEKOMEN
BIJ BRAND IN GARAGEBOXEN

Publicatie 05-03-2005 15.00 uur
Vannacht heeft er in een garagebox in de Wilhelminastraat in Mierlo een brand plaatsgevonden. Omstreeks 4.30 uur is het sein brandmeester gegeven. Er zijn bij deze brand geen gewonden gevallen en de brandweer heeft niemand hoeven te evacueren. Na onderzoek blijkt dat er bij deze brand asbestdeeltjes zijn vrijgekomen die in de tuinen en het openbaar gebied tussen de Wilhelminastraat en de Margrietstraat zijn terecht gekomen. Het detecteren van de asbest en het opruimen ervan wordt echter bemoeilijkt door de sneeuw, ook de asbestdeeltjes zijn namelijk wit. Daarom is besloten om het onderzoek voort te zetten en te beginnen met opruimen in uw tuin zodra de sneeuw gesmolten is. Hopelijk is dit maandag mogelijk. Inmiddels is het bedrijf Heezen al met mensen ter plekke die de asbest ruimen in de gebieden waar geen sneeuw meer ligt zoals het voetpad.

Om de asbestdeeltjes in de tuinen niet te verspreiden worden bewoners verzocht zo min mogelijk activiteiten te ondernemen in hun tuin, kinderen er niet te laten spelen en ook de hond er niet uit te laten. Als de sneeuw na het weekend is gesmolten wordt met deze bewoners contact opgenomen om de tuin te laten inspecteren en, indien nodig, schoon te laten maken.


05 maart 2005

BEWONERSBRIEF BRAND
INFO AAN OMWONENDEN MAGRIETSTRAAT-WILHEMINASTRAAT MIERLO

Tijdstip publicatie: 5 maart 15.00 uur
Naar aanleiding van de brand in de Wilheminastraat te Mierlo, hebben direct omwonenden omstreeks 15.00 uur een bewonersbrief in de bus ontvangen. De tekst hiervan vindt u hieronder.

Tekst bewonersbrief:
Deze brief is een vervolg op een eerdere brief die vannacht bij u is bezorgd. Deze brief bevat nieuwe informatie. Er heeft in een garagebox in de Wilhelminastraat in Mierlo een brand plaatsgevonden. Omstreeks
4.30 uur is het sein brandmeester gegeven. Er zijn bij deze brand geen gewonden gevallen en de brandweer heeft niemand hoeven te evacueren.

Na onderzoek blijkt dat er bij deze brand asbestdeeltjes zijn vrijgekomen die in de tuinen en het openbaar gebied tussen de Wilhelminastraat en de Margrietstraat zijn terecht gekomen. Het detecteren van de asbest en het opruimen ervan wordt echter bemoeilijkt door de sneeuw, ook de asbestdeeltjes zijn namelijk wit. Daarom is besloten om het onderzoek voort te zetten en te beginnen met opruimen in uw tuin zodra de sneeuw gesmolten is. Hopelijk is dit maandag mogelijk. Inmiddels is het bedrijf Heezen al met mensen ter plekke die de asbest ruimen in de gebieden waar geen sneeuw meer ligt zoals het voetpad.

Asbest is geen gevaar voor uw gezondheid zolang het gewoon blijft liggen. Van belang is dus dat de asbestdeeltjes in uw tuin niet worden verspreid. Daarom verzoeken wij u zo min mogelijk activiteiten te ondernemen in uw tuin. Laat uw kinderen er niet spelen en laat hier bij voorkeur ook de hond niet uit. Als de sneeuw na het weekend is gesmolten wordt met u contact opgenomen om uw tuin te laten inspecteren en, indien nodig, schoon te laten maken. Omdat de omvang van de brand en de hoeveelheid asbest gering is, is er momenteel geen reden om meer activiteiten te ondernemen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt vanaf maandagochtend 9.00 uur terecht bij het gemeentehuis via telefoonnummer 040-2893893 of kijk op www.geldrop-mierlo.nl.