Nederlands Architectuurinstituut

Wiebengahal Maastricht

Rotterdam, 14 februari 2005

NAi opent drie tentoonstellingen in Maastricht

Architectuurtentoonstellingen in de Wiebengahal van 5 maart t/m 1 mei 2005

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) slaat de vleugels uit richting Maastricht, daar presenteert het vanaf 5 maart 'Het Landschap van de Verstedelijking': drie tentoonstellingen in de Wiebengahal die de inrichting van het stedelijk landschap behandelen. Zo hebben de Nederlandse inzending voor de Architectuur Biënnale (2004) in Venetië 'Hybrid Landscapes' en 'The City As Loft' over het werk van architectenbureau KCAP/ASTOC - Kees Christiaanse er hun Nederlandse première. Daarnaast is er de tentoonstelling 'Transformaties van het verstedelijkt landschap' van de TU Delft te zien, over het werk van het stedenbouwkundig bureau Palmboom & Van den Bout.

NAi Maastricht
Deze pre-opening in de Wiebengahal loopt vooruit op de verbouwing van de hal en het daarna ter beschikking stellen van ca.1.500 m2 tentoonstellingsruimte door Vesteda aan het NAi. Hiermee komt vanaf het voorjaar 2006 een volwaardige dependance van het NAi, naast het NAi in Rotterdam, Huis Sonneveld en het aanstaande maquettedepot in de Van Nelle fabriek. Er zullen net als in Rotterdam het hele jaar door tentoonstellingen en lezingen worden gehouden, met steun van de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Vesteda.

Hybrid Landscapes
Hoewel de tentoonstellingen ieder een geheel eigen inhoud en gezicht hebben, staat in alledrie een transformatie van zowel stedelijk als landelijk gebied met behoud van bestaande kwaliteiten centraal. In 'Hybrid Landscapes' wordt deze aanpak aan de hand van drie stedenbouwkundige projecten geïllustreerd: Prinsenland (1982-1984), Leidsche Rijn (1994-1995) en Maastricht Belvédère (1999-2004). Er vindt hier geen simpele invuloefening van programma plaats, maar het landschap wordt geanalyseerd en opgenomen in het ontwerp.

Transformaties van het verstedelijkt landschap
De plannen van Palmboom & Van den Bout zijn kenmerkend voor deze ontwerpwijze. In de projecten van het bureau wordt voortdurend gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp. Deze tentoonstelling toont daarvan met behulp van banieren en maquettes een aantal karakteristieke voorbeelden. Drie projecten worden extra uitgelicht: op lange tafels met veel originele schetsen en studiemaquettes is te zien hoe ontwerpen als die voor de IJburg in Amsterdam, het Buizengat in Rotterdam en Belvedère in Maastricht vaak over een periode van jaren tot stand komen.

The City As Loft
KCAP/ASTOC richt zich meer op de herstructurering van stedelijke gebieden en dan met name voormalige haven-, industrie- en spoorgebieden. Voor de ontwikkeling van deze 'Waiting lands' hanteert het bureau verschillende ontwerpstrategieën, die onder de titel 'The City as Loft' getoond worden. Deze strategieën zijn in essentie gebaseerd op een regisserende en organiserende houding én op een zorgvuldige analyse van de locatie. Het principe van The City as Loft wordt in de tentoonstelling met tien manshoge bouwblokken beleefbaar gemaakt. De bouwblokken werken soms als losstaande sculpturen, soms als onderdeel van een stedelijk geheel.

---

Vesteda Ministerie van OCW
Provincie Limburg Gemeente Maastricht

---

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunnen journalisten zich wenden tot de persafdeling van het team Marketing en Communicatie van het NAi:
Edwin Pelser (coördinator), tel 010-4401235
Paul van den Bogaard (perscontacten), tel 010-4401271 fax 010-4366975, e-mail press@nai.nl

Publieksinformatie over NAi Maastricht

NAi persbeelden