GroenLinks

Bazaar 5 maart: democratisering en vrijheid in het Midden-Oosten

21 februari 2005

Op zaterdag 5 maart en 2 april organiseren GroenLinks, IKV en Hivos het dagvullend programma Bazaar in debatcentrum de Balie te Amsterdam. Op 5 maart, de eerste dag, staan democratisering en vrijheid in het Midden-Oosten centraal. De Bazaar is het plein, de publieke ruimte van het Midden-Oosten. Hier gebeurt van alles en wordt van alles gezegd. Zo ook op de Bazaar van 5 maart.

Bazaar neemt je mee naar de minst vrije regio ter wereld: het Midden-Oosten, waar dictators zich laten verheerlijken, journalisten vrezen voor hun leven, vrouwen stelselmatig worden onderdrukt en onafhankelijk initiatief wordt gesmoord. Het Midden-Oosten komt in Nederland vooral in het nieuws als achtergronddecor voor de Amerikaanse War on Terror. Maar intussen gebeurt er van alles in de regio. Onafhankelijke journalisten en schrijvers brengen ons hun verhalen, dissidenten pleiten voor verandering. Burgerbewegingen komen op voor de rechten van burgers en zoeken daarvoor steun in het buitenland. GroenLinks, Hivos en het IKV steunen deze mensen in hun strijd voor vrijheid en democratie. Niet volgens de Bush-methode, maar vanuit het land zelf, vanuit de bevolking. Verandering is hard nodig, en echte verandering begint onderop: opdeBazaar,deontmoetingsplaatsvanhetMidden-Oosten.

Bijdragen komen onder meer van Kader Abdolah (schrijver), Mustapha Kamel El-Sayyid (American University of Cairo), Mohammed Benzakour (schrijver), Paul Aarts (UvA), Hossein Bastani (Iraanse secretaris-generaal van Journalists Without Borders), Farah Karimi en Femke Halsema (Tweede Kamerleden GroenLinks), Jan van Montfort (IKV), Arend-Jan Boekestijn (historicus o.v.), Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit), Bertus Hendriks (Wereldomroep o.v.), Maurits Berger (Clingendael), Oya Karisman (actrice), Hivos, IKV en vele, vele anderen.

Met video, Arabische MTV, films, een Cinema Discutabel, een hoofddoekjesmodeshow, Free Future discussies en een Diner Parlant op locatie (girlpower versus fundobabes). Ook met sterke debatten over verzet, de rol van burgerbewegingen en persvrijheid.

Meer informatie over Bazaar: www.democratiseringinhetmiddenoosten.nl

Jan van der Meer voorlichter landelijk bureau GroenLinks: 030-2399900