Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Opening en Open Dag Openbare Bibliotheek en stadsdeelkantoor Bos en Lommer

5 maart aanstaande opent Burgemeester Job Cohen tussen 11.30 uur en 12.30 uur zowel de nieuwe Openbare Bibliotheek op het Bos en Lommerplein 176 als het Stadsdeelkantoor van Bos en Lommer aan het Bos en Lommerplein 250 officieel. Vanaf 10.00 uur wordt in beide gebouwen de gehele dag een feestelijk programma aangeboden om deze opening te vieren met bewoners, relaties en personeel.

Ontwikkelingen Bos en Lommer

Bos en Lommer is aan het veranderen. En in positieve zin! Wie door Bos en Lommer loopt kan de vernieuwing met eigen ogen zien. In stadsdeel Bos en Lommer worden verschillende grote stedenbouwkundige (vernieuwings-) projecten uitgevoerd. Een daarvan is het Bos en Lommerpleinproject. Het Bos en Lommerplein is vorig jaar juni geopend en werpt nu al haar vruchten af. Het stadsdeel heeft met het Bos en Lommerplein een écht hart gekregen. De bewoners kunnen er gezellig winkelen en onder andere gebruikmaken van diverse maatschappelijke diensten in het nieuwe dienstencentrum en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In het nieuwe stadsdeelkantoor, ook gevestigd aan het Bos en Lommerplein, zijn vrijwel alle gemeentelijke diensten, die eerst verspreid door de hele wijk gevestigd waren, nu centraal ondergebracht.

Openbare Bibliotheek op het plein

Om de Bibliotheek volledig aan de wensen van de (markt)omgeving te laten voldoen is er nauw samengewerkt met klanten- en focusgroepen uit Bos en Lommer. Zo is de vestiging uitgerust met mediterrane planten (o.a. olijfbomen) en zijn er kleuren uit het Arabische landschap gebruikt.

In deze Bibliotheek is tevens een speciale jongerenhoek opgenomen. Na een jeugdafdeling en een afdeling voor volwassenen is de OBA nu ook gestart met deze jongerenafdeling. Hier hebben jongeren een eigen plek met Internet pc's voor studie, groot beeldscherm voor eigen VJ projecten en een eigen collectie magazines.

Nieuw stadsdeelkantoor

Het nieuwe stadsdeelkantoor is ruim opgezet. Het kantoor is gemakkelijk toegankelijk en heeft een moderne balie voor het aanvragen van rijbewijzen, vergunningen en nog veel meer. Vanaf één locatie wordt de burger geholpen door de afdeling Publieksdienstverlening. Onderdeel van het stadsdeelkantoor is de ruime en transparant opgezette publiekshal. Hier kunnen burgers in het informatiecentrum informatie kunnen opvragen over allerlei projecten binnen het stadsdeel. Er staan maquettes opgesteld van bouwprojecten, er is een leestafel ingericht en er liggen stukken ter inzage. Op de grote tentoonstellingswand bij de ingang kunnen naast professionele kunstenaars ook inwoners van Bos en Lommer hun werk laten zien. Op de eerste verdieping zijn de balies. Hier worden alle aanvragen van producten en diensten op het gebied van burgerzaken en vergunningen behandeld. Ook het telefonisch meldpunt voor meldingen en klachten over de openbare ruimte is hier gevestigd.

Programma Open Dag

Het programma voor de Open Dag is tweeledig.
De Openbare Bibliotheek biedt een gevarieerd programma aan. Bewoners kunnen hier terecht voor hennaschilderingen, de onthulling van de raptekst van Ali B, een rondleiding en uitleg aan het Moeder/Kind Centrum, de internet OpeningsQuiz, waar iedereen aan mee kan doen, enz. Daarnaast is er de gehele dag muziek van de Turkse band Newa en om 15.00 uur een muziekoptreden van Chahra-Z.

In het stadsdeelkantoor Bos en Lommer is boven in de publiekshal cabaret, muziek, film, poëzie, drinken en eten. Beneden in de centrale hal en in het informatiecentrum kunnen kinderen zich laten schminken, is een suikerspinkar, een ideeënwand, en is er een theater voor kinderen. Daarnaast is de tentoonstelling van Nazar te zien in deze hal. In de raadzaal wordt 's ochtends een brunch georganiseerd voor 55+.

Wij nodigen u van harte uit de Open Dag bij te wonen. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom aan het Bos en Lommerplein 176 en 250.

Noot voor de redactie,