Gemeente Alkmaar


Vrijwilligers gezocht voor Rekerhout

Alkmaar, 25 februari 2005

De gemeente Alkmaar zoekt mensen die mee willen doen aan de Natuurwerkdag, die op zaterdag 5 maart wordt gehouden in de Rekerhout. Tevens zijn vrijwilligers welkom die zich willen toeleggen op het bijhouden van de kruidentuin en de vaste plantentuin in de Rekerhout.

De Rekerhout krijgt de komende jaren een opknapbeurt. Bij het opstellen van de plannen hiertoe is op meerdere momenten in het proces aan bewoners gevraagd wat zij van het park vinden en wat zij graag verbeterd willen zien. Uit de reacties van bewoners kwam naar voren dat men de kruidentuin graag in ere wil laten herstellen. Ook bleek er animo onder bewoners te bestaan om op vrijwillige basis mee te helpen met het beheren van de kruidentuin.
Inmiddels hebben zich 18 vrijwilligers gemeld om mee te werken in de kruidentuin en/of de vaste plantuin van de Rekerhout. Meer vrijwilligers zijn van harte welkom.

Natuurwerkdagen
Eveneens op verzoek van bewoners organiseert de gemeente voortaan 1 à
2 keer per jaar een natuurwerkdag in de Rekerhout. Iedereen die wil, kan dan meehelpen met het onderhoud van het park. De eerste natuurwerkdag is op zaterdag 5 maart. Dan worden de knotwilgen in het park geknot. De dag duurt van 9.30 uur tot ca. 15.00 uur, maar het is niet noodzakelijk om de hele dag mee te doen.

Belangstellenden voor zowel het beheren van de kruidentuin en/of de vaste plantentuin en de Natuurwerkdag kunnen zich aanmelden bij de wijkbeheerder, de heer Frits Oudshoorn, telefoon 072 548 87 90, e-mail mailto:foudsoudhoorn@alkmaar.nl.

25 februari 2005