Gemeente Utrecht

OP EEN DICHT BEVOLKT EILAND

Vanaf zaterdag 5 maart is de tentoonstellingruimte in het stadhuis voor drie weken 'een dicht bevolkt eiland'. In samenwerking met de Stichting Stedelijke Fotografie exposeert fotograaf Martijn van de Griendt hier zijn serie over jongeren in Kanaleneiland.

Van de Griendt begon medio 2002 aan de serie 'Op een Dichtbevolkt Eiland' en hij verdiepte zich in de levenswijze, cultuur en omgeving van de jongeren. Van de Griendt voelde er niets voor het vaak negatieve beeld van de wijk met zijn foto's te bevestigen. Zijn doel was juist een minder negatief beeld te laten zien. Hij slaagde erin het vertrouwen van de jongeren te winnen en fotografeerde hen ruim anderhalf jaar op school en daarbuiten. Het veelbesproken Niels Stensen College was hierbij de belangrijke uitvalsbasis. Op deze school kreeg hij de vrije hand om te fotograferen. Hiermee legde Van de Griendt tevens het laatste jaar vast van de inmiddels gesloten school.

Van de Griendt (1970) fotografeert met regelmaat voor Vrij Nederland, HP/De Tijd, NRC Magazine, Oor en Nieuwe Revu. Reportages over sociale onderwerpen met jongeren als hoofdonderwerp, maar ook portretten en popfoto's. Zijn stijl is snel, direct en kleurrijk. Niet het harde nieuws heeft zijn interesse, maar eerder het gewone. Ook in de series die hij maakte in de probleemwijken Ballymun (Dublin) en Bobigny (Parijs) staat het alledaagse centraal.

Van de Griendt heeft de fotoserie 'Op een Dichtbevolkt Eiland' gemaakt in opdracht van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht. De SFU geeft elk jaar drie fotografen opdracht een documentaire serie over een bepaald aspect van Utrecht te maken. De collectie wordt bewaard in Het Utrechts Archief. Behalve een beeld van maatschappelijk leven in Utrecht geeft de collectie inzicht in de ontwikkeling van de documentaire fotografie. De collectie omvat zowel maatschappelijke als meer persoonlijk getinte visies op Utrecht.

De tentoonstelling in het stadhuis is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen terecht tijdens de openingstijden van het stadhuis.

Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2. Geopend: werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, donderdag tussen 09.00 en 21.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Batenburg, bestuursondersteuning gemeente Utrecht, tel. 030 286 15 91 of kijk op: www.martijnvandegriendt.nl of www.stedelijkefotografie.nl.