Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Lingewaard/Utrecht, 3 maart 2005

Fietsersbond presenteert meldingsformulier fietsongevallen.

De Fietsersbond heeft een meldingsformulier ontworpen waarop fietsers op een makkelijke manier kunnen aangeven hoe en waar een ongeval heeft plaatsgevonden.
Deze meldingsformulieren liggen vanaf 5 maart op de toonbank van alle zeven fietsenmaker in Lingewaard. De Fietsersbond verzamelt de formulieren en zal de situaties gebundeld aankaarten bij de politie. Deze heeft toegezegd de informatie op te nemen in de ongevallencijfers van Lingewaard. Structurele problemen worden tijdens het halfjaarlijks overleg met de gemeente besproken.

Doel van deze meldingsformulieren is het zichtbaar maken van de vele kleine ongevallen waar de politie niet bij betrokken wordt. De Fietsersbond verwacht dat gemeente en politie met deze gegevens beter in staat zijn maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid bevorderen. Als het project slaagt, overweegt de Fietsersbond de meldingsformulieren landelijk in te zetten.

De presentatie van het meldingsformulier is op zaterdag 5 maart om 11.00 uur bij fietsenmaker Ouwerling aan de Huismanstraat te Huissen. Ook de politie is daarbij aanwezig.
De Fietsersbond zal een korte toelichting geven op het ontstaan, de inhoud en het doel van dit meldingsformulier.

Ook wel eens een ongelukje gehad met de fiets?
Fiets kapot, knie geschaafd, enkel gekneusd?
En.........bent u toen naar de politie gegaan?
Vast niet, want dat doet bijna niemand!
Ook niet als het komt doordat een kruispunt gevaarlijk is, de straatverlichting ontbreekt, er te hard gereden wordt, er niet gestrooid is ....
Maar als niemand het meldt, hoe weten politie en gemeente dan waar het gevaarlijk is?
De Fietsersbond wil daar wat aan doen.

---Ingezonden persbericht