Gemeente Vlaardingen


Kennismaking met Norfolkline in Vlaardingen
03 maart 2005

Zoals eerder aangekondigd heeft Norfolkline zijn toekomstige 'buren' uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Ruim 400 bewoners hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst zaterdag 5 maart 2005. Het programma laat, naast toespraken en presentaties, ook ruimte voor vragen. Een vooruitblik op te verwachten gesprekspunten.

De komst van Norfolkline is met enthousiasme ontvangen. Het bestuur van de stad heeft zich verheugd getoond met de verwachte economische gevolgen. Laat die blijdschap nog wel voldoende kritische ruimte voor het algemeen belang?
Volgens Stadswerk-directeur Cees Kruyt is de vestiging van Norfolkline in de allereerste plaats iets om trots op te zijn. Een mening die wordt beaamd door projectleider Rivierzone Luc Heijboer. Volgens hem betekent de komst van dit bedrijf een impuls voor andere bedrijven in Vlaardingen: "En dat is weer goed voor de werkgelegenheid in onze stad."

Geluidsreducerende maatregelen
Projectwethouder Paul Scheffer ziet voor de gemeente een belangrijke rol als het gaat om garanties voor het 'algemeen welbevinden in Vlaardingen': "Natuurlijk onderzoeken we mogelijke effecten op het gebied van milieu en geluid; daar waar mogelijk samen met Norfolkline.

Zo hebben we samen gekeken naar maatregelen om het geluid te beperken. Denk aan geluidsreducerende maatregelen op de schepen en voorzieningen op de werf."

Verkeer
Verkeer is een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe vestiging van bedrijven op de Vulcaanhaven. En omdat de aan- en afvoer van en naar de Norfolkline-schepen maximaal 10% toename zal geven van het aantal verkeersbewegingen, verwacht het bestuur hiermee op voorhand geen problemen. Paul Scheffer: "Eén van de voordelen van deze locatie is, dat die een snelle en korte aansluiting op de A4 heeft. De vrachtwagens hoeven dus niet door Vlaardingen heen." Bovendien laat de wethouder weten, dat de verkeersafwikkeling rond de Vijfsluizen en het Sluisplein nadrukkelijk 'bij het verkeersplaatje betrokken wordt' .Cees Kruyt voegt hieraan toe: "Norfolkline kent geen direct aanwonenden en het verkeer zal in alle gevallen buiten de woonwijken omgaan."

"Hier gebeurt het"
Voor de Vulkaanhaven betekent de komst van Norfolkline hoe dan ook een opvallende economische activiteit. Het brengt de Vulkaanhaven in beeld. Het is volgens de gemeente goed voor de omgeving als er passende en opvallende activiteiten komen. Het gevoel dat we willen creëren is: "verrek, hier gebeurt het!" Paul Scheffer spreekt bovendien de hoop uit, dat de open manier van overleggen tussen Norfolkline en de gemeente navolging krijgt bij andere bedrijven. De gemeente is daar volgens hem een warm voorstander van.

Van omwonenden zijn tot nu toe voornamelijk positieve reacties gekomen. Paul Scheffer: "Ik hoor geluiden als 'Vlaardingen doet weer mee met het werk aan het water'. Ik verwacht dan ook dat Vlaardingers de komst van Norfolkline positief ontvangen. Met name ook vanwege de uitstraling op wonen en werken aan die kant van Vlaardingen."