Gemeente Utrecht


Secretarie
Kabinet burgemeester van Utrecht
Persbericht
|4 maart 2005           |Postbus 16200               |
|                 |3500 CE UTRECHT              |
|                 |Telefoon: (030) 286 1153          |
|                 |Fax: (030) 286 1161            |
|                 |Internet: www.utrecht.nl          |

EMBARGO TOT ZATERDAG 5 MAART OM 17.30 UUR

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR MEVROUW A.M. VAN DIJK

Op zaterdag 5 maart 2005 om 17.30 uur reikt de burgemeester van Utrecht, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw A.M. van Dijk, programmeur bij het Muziekcentrum Vredenburg. De uitreiking vindt plaats ter gelegenheid van de 25e Nacht van de Poëzie Mevrouw Van Dijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Dijk is sinds 1977 werkzaam bij Muziekcentrum Vredenburg, waar zij inmiddels de functie vervult van programmeur niet-klassieke muziek. Zij heeft in de loop van de jaren op vooruitstrevende wijze het niet-klassieke aanbod uitgebreid met in het bijzonder wereldmuziek en hiermee een belangrijk stempel gedrukt op het programma van het muziekpaleis. De werkzaamheden van mevrouw Van Dijk zijn van groot belang voor de positie die het Muziekcentrum in het Nederlandse cultuurlandschap inneemt.

Een jaarlijks terugkerend evenement van Muziekcentrum Vredenburg is de Nacht van de Poëzie. Mevrouw Van Dijk wordt beschouwd als de drijvende kracht achter 'de Nacht'. Deze unieke manifestatie, die in 2005 voor de 25e keer zal worden georganiseerd, was oorspronkelijk bedoeld als eenmalig evenement. Dankzij de bezieling en inzet van decoranda is de Nacht van de Poëzie inmiddels niet meer weg te denken uit het programma van Vredenburg. De organisatie van de manifestatie vergt, naast veel deskundigheid en gevoel voor verhoudingen, een grote mate van doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Mevrouw Van Dijk heeft zich door haar werkwijze een reputatie verworven van door en door integere verdediger van de Nederlandstalige dichtkunst. De Utrechtse Nacht van de Poëzie is tot ver buiten de landsgrenzen bekend en heeft op vele plaatsen in Nederland navolging gekregen in geheel aan poëzie gewijde bijeenkomsten. Schrijvers kenschetsen de manifestatie als het grootste en best aangeschreven poëziefestival. De rol van mevrouw Van Dijk hierin wordt treffend omschreven in de uitspraak van één van de presentatoren van 'de Nacht, Piet Piryns: 'Als ik ermee stop, komt er een andere presentator. Als Anneke ermee ophoudt, is er geen Nacht van de Poëzie meer'.

Noot voor de media:
De uitreiking heeft om 17.30 uur plaats in de foyer van het Muziekcentrum Vredenburg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.M. Kuperus, chef Kabinet Burgemeester, telefoon 06 250 327 29.


---- --