Gemeente Oirschot

Algemeen Bestuur Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot

Openbare vergadering op woensdag 30 maart vanaf 21.00 uur in de muziekschool, J.P. Coenstraat 40, Best.

Behandeld wordt:


* vaststellen jaarrekening 2004