Socialistische Partij

SP wil 10 miljoen uit giro 555 voor Niger

24-07-2005 * De SP wil 10 miljoen uit het giro 555 Tsunamifonds vrijmaken voor de noodsituatie in Niger. Tijdens een tweede tussenrapportage van de actie van de Samenwerkende Hulporgansaties (SHO) bleek onlangs dat tot op heden slechts 85 van in totaal 200 miljoen euro is aangewend voor de door de Tsunami getroffen gebieden. De SP wil een deel van de overgebleven 115 miljoen nu vrijmaken voor de situatie in Niger en heeft de regering verzocht hierop aan te dringen bij de samenwerkende hulporganisaties.

Harry van Bommel SP-Kamerlid Harry van Bommel: "Natuurlijk zijn wij de slachtoffers van de Tsunami niet vergeten. Maar het geld ligt vooralsnog onaangetast op de plank, terwijl miljoenen mensen in Niger dreigen te sterven als er niet snel geld vrijkomt." De VN hebben berekend dat er zo'n 30 miljoen euro nodig is, terwijl de Nederlandse overheid 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Met een relatief kleine aanvulling vanuit het giro555-fonds kan Nederland dus een substantieel verschil uitmaken. Naast deze noodhulp wil de SP het resterende giro555 geld steken in een 'preventiefonds'. Van Bommel: "De wereld is in november 2004 reeds gewaarschuwd voor de dreigende noodsituatie in Niger. Helaas zijn deze signalen toen genegeerd. Was er wel direct ingegrepen, met behulp van geld uit zo'n preventiefonds, dan had deze schrijnende situatie voorkomen kunnen worden en was er bovendien veel minder geld nodig geweest."