Gemeente Nieuwegein

Parkeerregulering centrum officieel van start eind oktober

Vanaf maandag 31 oktober a.s. zal in de Binnenstad en Merwestein de parkeerregulering officieel van kracht worden. Vanaf dat moment moet er voor het parkeren op straat en in de parkeergarages Cityplaza betaald gaan worden. Bewoners, bedrijven en instellingen in het gebied kunnen een vergunning of abonnement aanvragen. Deze is gratis tot 1 juli 2007. Bezoekers dienen een parkeerkaartje te kopen bij een van de parkeerautomaten.

De richtdatum voor de invoering van de parkeerregulering in de Binnenstad en Merwestein was 1 oktober 2005. Op basis van de afspraken met geselecteerde leveranciers is de planning van de uitvoering verder uitgewerkt. Binnenkort, vanaf 12 september a.s., wordt gestart met de aanpassing van de parkeergarages Cityplaza. Daarna worden onder andere de parkeerautomaten en de parkeerborden neergezet, zodat op 31 oktober a.s. alles klaar is om met het betaald parkeren te starten.

Bewoners, bedrijven en instellingen in Binnenstad en Merwestein hebben intussen een informatiepakket ontvangen met daarin het aanvraagformulier voor de parkeervergunning of het -abonnement. Aanvraagformulieren kunnen worden opgevraagd bij Parkeerservice Nieuwegein, of worden gedownload via www.pgn.nl/nieuwegein/nieuwegein.html

Invoerdatum 7-9-2005