Gemeente Haarlem


17 oktober 2005

287/2005
Gemeente Haarlem, het college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Red een boek! Stadsbibliotheek Haarlem start Restauratiefonds

In de week van de geschiedenis, 31 oktober tot en met 5 november 2005, vindt de start plaats van het Restauratiefonds van de Stadsbibliotheek Haarlem. Door deelname aan dit fonds kunnen donateurs, zowel particulieren als bedrijven, bijdragen aan de conservering en restauratie van unieke exemplaren uit de rijke collectie oude en bijzondere collecties van de Stadsbibliotheek.
Deze officiële start wordt ingeluid met een heuse Restauratiestraat. Deskundige papierrestauratoren van het Noord-Hollands Archief laten aan het publiek zien hoe kostbare boeken van de Stadsbibliotheek gerestaureerd worden.
Hebben mensen zelf een gekoesterd boek dat er slecht aan toe is, dan kunnen zij dat meenemen en laten bekijken door de restauratoren. Is het gemakkelijk te repareren, dan doen zij dat ter plekke, tegen een kleine bijdrage. Vraagt het wat meer inspanning, dan krijgt men gratis deskundig advies.

De Stadsbibliotheek Haarlem herbergt een grote schat aan bijzondere handschriften, boeken, pamfletten en prenten. Ook de oudere edities van de bekende Oprechte Haerlemse Courant heeft zij in bezit. Evenals opmerkelijke prentenboeken, beweegbare boeken, bibliofiele werken, liedboekjes, kunstenaarsboeken en werk van kleine onafhankelijke amateurdrukkers.
Al meer dan 400 jaar bewaart de Stadsbibliotheek al dit waardevolle materiaal. De Stadsbibliotheek wil daar graag enkele eeuwen aan toevoegen. Voor een deel van dit materiaal moeten daartoe speciale maatregelen genomen worden. Boeken en vooral kranten uit de 19e eeuw dreigen door verzuring te verbrokkelen tot een hoopje stof. Andere boeken zijn aangetast door schimmels en insecten; de grootste vijand van het boek is.. de mens zelf!
Dit materiaal kan voor de toekomst gered worden, door ervoor te zorgen dat de bewaaromstandigheden goed zijn. Boeken die reeds kapot zijn, worden aan de kundige handen van restauratoren toevertrouwd, en kunnen dan weer tijdenlang mee.
Dat alles kost véél geld. Restauratie van een hele vroege druk of een middeleeuws handschrift kost al vaak meer dan E 1500, -. De Stadsbibliotheek heeft er meer dan 2000. Een zuurvrije hoes voor een 19e eeuws boek kost slechts E 3, -. Maar de Stadsbibliotheek heeft er meer dan 25000!
Het budget van de Stadsbibliotheek is hier voor bij lange na niet toereikend.

Daarom heeft de Stadsbibliotheek het Restauratiefonds in het leven geroepen. De Stadsbibliotheek hoopt via dit fonds aanvullende maatregelen te kunnen nemen ter behoud van een belangrijk deel van haar kostbare boekenschat. Particulieren kunnen vanaf E 25, - per jaar donateur worden, bedrijven vanaf E 250, - per jaar. Voor haar donateurs organiseert de Stadsbibliotheek een aantal speciale activiteiten.
De Stadsbibliotheek verwelkomt donateurs met open armen!

Meer informatie nodig? Bel met 023 - 511 53 00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------