Gemeente Capelle a/d IJssel

Tentoonstelling ontwerpwedstrijd Achter de Kanaalweg

Maquette "Achter de Kanaalweg"

Van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november 2005 worden in het gemeentehuis de tien stedenbouwkundige plannen tentoongesteld die zijn ingediend voor de ontwerpwedstrijd voor de nieuwbouwlocatie Achter de Kanaalweg. Belangstellende Capellenaren kunnen in deze periode dagelijks gratis tussen 17.00 en 21.00 uur de ontwerpen bekijken. De ontwerpen bestaan uit werkmaquettes van piepschuim; het gaat dus niet om computeranimaties en tot in detail uitgewerkte plannen.

Het gebied Achter de Kanaalweg wordt begrensd door de Kanaalweg, Bermweg, s-Gravenpark en s-Gravenweg. Er moeten ongeveer 80 woningen komen, voornamelijk in het duurdere segment van de woningmarkt. De gemeente wil hiermee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen en tegemoet komen aan de vraag naar dit soort woningen.

Omdat het om een gebied gaat met grote landschappelijke waarde, is er extra veel aandacht voor een goede, duurzame inpassing van de woningen in de omgeving. De wedstrijdformule, waarbij tien ontwikkelaars uitgenodigd zijn een ontwerp in te dienen, moet zorgen voor een kwalitatief hoogstaand plan. De gemeente wil daarnaast graag dat het plan op brede steun kan rekenen. Daarom worden met name de omwonenden nauw betrokken bij de beoordeling van de plannen. Ze worden door twee bewoners in de jury vertegenwoordigd.

Jurering

De plannen worden in de eerste wedstrijdronde beoordeeld door een jury, die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Financiën, twee bewoners, een lid van de Welstandscommissie en twee ambtelijk deskundigen. De jury beoordeelt de plannen op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria.

De twee of drie ingediende plannen met de hoogste score gaan door naar de tweede ronde, die in december 2005 van start gaat. In maart 2006 wordt het winnende plan gekozen. Ook in de tweede ronde maken de vertegenwoordigers van de omwonenden deel uit van de jury.

Rol omwonenden
Tijdens elke tentoonstellingsavond zijn meerdere leden van de jury aanwezig. Zo kan de jury ook kennis nemen van de mening van de omwonenden en andere belangstellenden over de stedenbouwkundige plannen. De omwonenden, die met de achtertuinen direct aan het plangebied grenzen, worden nog apart door de bewonersleden van de jury benaderd om de ingediende plannen met elkaar te bespreken.