Gemeente Wassenaar

Asfalteringswerkzaamheden
19 oktober 2005


1: Jagerslaan.Gestart wordt op 31 oktober aan de Jagerslaan in het gedeelte tussen de Spelderslaan en de Hazelaan. Hier worden de afgebrokkelde zijkanten van de rijbaan hersteld. De rijbaan wordt voor al het doorgaande verkeer afgesloten van 31 oktober tot en met 11 november. Voorwaarschuwingsborden zullen enige dagen voor aanvang van de werkzaamheden langs de route worden geplaatst. Omleidingen worden aangegeven met gele pijlborden. Bewoners van Jagerslaan, Hertelaan en Hazelaan kunnen via de Groot Haesebroekseweg hun woningen bereiken.


2: De Wittenburg.

Op 31 oktober wordt een deel van de Landgoederen - fietsroute van een extra asfaltlaag voorzien. Het gaat hier om het deel langs de noord- en westzijde van kasteel De Wittenburg.


3: Backershagen.

Op dinsdag 1 november wordt een deel van de fietsroute landgoederen in Backershagen van een nieuwe asfaltlaag voorzien in het gedeelte halverwege tussen de Paauwlaan en het kruispunt met het Hertenhuisje.


4: Van Ommerenlaan.

Ook wordt op dinsdag 1 november een nieuwe laag op de Van Ommerenlaan aangebracht op het gedeelte tussen de Menkenlaan ingang park en de zijtak bij de vijver in Rust en Vreugd.


5: Horst en Voordelaan.

Maandag 7 november wordt gestart met voorbereidende freeswerkzaamheden aan de deklaag van de Horst en Voordelaan. Op dinsdag 8 november worden deklagen gedraaid op wegvakken tussen de Raaphorstlaan en de eerste boerderij en op het fietspad tussen de brug over de Veenwatering en de grens met de gemeente Voorschoten (Scheidingswatering).


6: Seringenlaan.

Op maandag 7 november wordt de gehele deklaag gefreesd op de Seringenlaan waarna op dinsdag 8 november een nieuwe deklaag over de gehele weg wordt aangebracht.

Enige dagen voor de werkzaamheden aanvangen worden bewoners d.m.v. een huis aan huisbrief op de hoogte gesteld van het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden. In geval van regen schuiven de werkzaamheden op.

Contact

Met vragen over bovenstaande werkzaamheden kunt u bellen met het Meldpunt Openbare ruimte, telefoon 070 -5122265. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.