Gemeente Gorssel

Afwijkende commissievergadering begroting.

De commissievergadering, waarin de gemeenteraad de behandeling van de begroting voor 2006 voorbereidt, ziet er anders uit dan anders. Geen drie commissies, zoals gebruikelijk, maar één. Een uitgebreide commissie, die volgens een bepaald stramien de gehele begroting doorneemt op de bestuurlijke keuzes, die daarin door het college zijn gemaakt.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 31 oktober a.s., om 19.00 uur in dorpshuis Het Hart te Eefde. Zonodig wordt de vergadering op dinsdag 1 november voortgezet, zelfde plaats, ook om 19.00 uur.

Insprekers kunnen zich melden voor inspraak op maandag, vóór de vergadering en liefst 's middags, bij de griffier: tel. 0573 289 222