Rijksuniversiteit Groningen

31 oktober Promotie: mw. A.M. Morariu, medische wetenschappen. Proefschrift: Impaired organ perfusion: assessment of early diagnosis and interventional strategies. Promotor: prof.dr.ir. H.J. Busscher, prof.dr. P.W. Boonstra en prof.dr. R.J. Ploeg. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd. 14.45 uur.

31 oktober Promotie: mw. S. Engel, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Racing the wind. Water economy and energy expenditure in avian endurance flight. Promotor: prof.dr. G.H. Visser en prof.dr. S. Daan. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur


1 november Oratie: prof.dr. M.J. Goedhart. Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen. Titel: didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 14.15 uur.


1 november Oratie: mw.prof.mr.dr. A.R. Mackor. Faculteit:Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschapen Faculteit der Wijsbegeerte. Titel: professionele ethiek, vanuit humanistisch perspectief. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 16.15 uur.


1 november Studium Generale: De onzin van het moderne management door Arjen van Witteloostuijn. Plaats: Hanzehogeschool Groningen, faculteit techniek, Zernikepleim 11, Zernikecomplex. Tijd: 16.30. Toegang: gratis.


1 november Studium Generale: Het nieuwe China, over politiek, cultuur en economie. Van communisme naar kapitalisme? Open economie in een gesloten politiek systeem. Spreker: dr. L. Douw. Plaats: USVA, Munnikeholm 10. Tijd: 20.00 uur. Toegang:EUR 2,-.


2 november USVA Het nieuwe China, over politiek, cultuur en economie. Filmprogramma, Het rode Korenveld (Zhang Yimoe, 1987). Plaats: USVA, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang:EUR 3,-


3 november Lezing over de mummie door: B. Korendijk, coordinator van het mummieproject. Plaats: Universiteitsmuseum. Tijd: 20.00 uur Plaats. Toegang: gratis

3 november USVA Het nieuwe China, over politiek, cultuur en economie. Filmprogramma, Farewell to my Concubine (Chen Kaige, 1993). Plaats: USVA, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: EUR 3,-

3 november Spraakmakende Boeken. Philip Roth, De menselijke Smet. Spreker: drs. J. Lichthart. Plaats: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 20.00 uur. Toegang: gratis.


4 november USVA Het nieuwe China, over politiek, cultuur en economie. Filmprogramma, Suzhou River (Lou Ye, 2000). Plaats: USVA, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: EUR 3,-

Laatst gewijzigd: 24 oktober 2005 12:35