Eerste Kamer der Staten Generaal

Senaat praat met deskundigen over toekomst Europa

maandag 24 oktober 2005

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer der Staten-Generaal organiseert op maandag 31 oktober 2005 een openbare bijeenkomst met diverse deskundigen uit de journalistiek, van werkgevers- en werknemersorganisaties, uit de wetenschap en de politiek om te praten over de toekomst van Europa en de positie van Nederland. Na het Nederlandse referendum over het Europees constitutioneel verdrag heeft zij zich meer malen beraden over de te ondernemen stappen en uiteindelijk besloten eerst van gedachten te willen wisselen met verschillende mensen van verschillende organisaties en instellingen die een eigen kijk hebben op zowel het afgelopen referendum als op de Nederlandse Europese toekomst.

Het programma met de deskundigen ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.55 uur:
gesprek met de heren Versteegh (NRC, op persoonlijke titel) en Wynia (Elsevier);
17.00 - 17.55 uur:
gesprek met de heer Van Popta (MKB-Nederland), mevrouw Oomen (VNO-NCW), mevrouw Bulk (FNV) en de heer van Velsen (CNV); 18.00 - 18.55 uur:
gesprek met de heren De Zwaan (directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen- 'Clingendael') en Rood (hoofd van het Europa Programma, Instituut Clingendael);
19.00 - 19.55 uur:
gesprek met de heren Wellenstein (voormalig directeur-generaal bij de Europese Gemeenschappen), Ruding (voorzitter van het bestuur van het Centre of European Policy Studies (CEPS) in Brussel) en Knapen (lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken).

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt van 14.00 - 15.30 uur het jaarlijkse (openbare) gesprek plaats met de Nederlandse Europarlementariƫrs.

---

(voor meer informatie www.europapoort.nl)

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.