Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Website echtedemocratie.nl van nieuwe partij Peter R. de Vries vandaag de lucht in

PRDV maakt 31 oktober plannen voor politieke vernieuwing bekend

HILVERSUM - Na een doelbewuste periode in de luwte, heeft Peter R. de Vries vandaag het startschot gegeven voor zijn nieuwe partij. In Soest lanceerde hij de interactieve website van de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang (PRDV). De PRDV is inmiddels begonnen met het opbouwen van een partijorganisatie in Hilversum en roept via haar website belangstellenden op tot on line donaties ter financiering van een brede maatschappelijke beweging om het vertrouwen in de politiek en de overheid terug te winnen.

Op deze website publiceert de PRDV bondig haar politieke richting als: "Rechtvaardig voor iedereen, maar tegelijkertijd daadkrachtig zonder aanziens des persoons. Met oog voor wat kan en wat wenselijk is, maar strak gericht op wat moet gebeuren. Vasthoudend in het bestrijden van misdaden en misstanden. Veeleisend als het gaat om de inspanningen van politie en justitie. Onverschrokken bij het beteugelen van criminaliteit en radicalisme. Onverzettelijk in het terugdringen van bureaucratie. En onbuigzaam tegenover politici die handelen vanuit behoudzucht, eigen belang en daarom elke politieke vernieuwing torpederen." De introductie van de website van de PRDV, die toegankelijk is via de domeinnamen prdv.nl en echtedemocratie.nl vond plaats op het kantoor van webdesign bureau Mediaxplosion te Soest. Dit bedrijf van internet-ondernemer Michel Meijerink heeft belangeloos een state-of-the-art politieke website ontwikkeld, waarmee de PRDV de burgers op indringende en eigentijdse wijze gaat betrekken bij haar campagne voor ingrijpende politieke vernieuwingen en modern en daadkrachtig leiderschap. Inhoudelijk wilde De Vries hierover nog geen uitspraken doen, omdat hij op maandag 31 oktober op een persconferentie in Den Haag zijn plannen daarvoor zal ontvouwen. Wel zei De Vries dat het om plannen gaat die breken met de huidige wijze van politiek bedrijven.

Volgens Peter R. de Vries gaat het internet bij de volgende landelijke verkiezingen een grote rol spelen. "Internet is het snelste en gemakkelijkste medium om informatie tot je te nemen en daar direct op te reageren. Internet geeft iedereen een stem, je hoeft geen politicus te zijn om via dit platform je mening te ventileren. Een voortdurende dialoog en meebeslissen voorziet in een behoefte bij kiezers, die je heet van de naald kunt informeren, om daarna direct feedback te krijgen wat men van de plannen vindt. Door massaal gebruik van het internet, zal de politiek heel veel aan transparantie winnen. De kiezers eisen vandaag de dag dat zij hun invloed ook voor en na de verkiezingen mogen laten gelden. Bij de PRDV staat de kiezer eens een keer niet buitenspel," zei De Vries met een knipoog naar het boek "Buitenspelcultuur" van oud-PvdA-politicus Marja Wagenaar. -2-

Internet-specialist Michel Meijerink vond het een enorme uitdaging om deze politieke website met tweerichtingsverkeer te ontwikkelen: "Hoewel de PRDV bij mij kwam zonder dubbeltje budget, hebben wij ons team meteen ingezet. De insteek was om de beste website van alle politieke partijen te bouwen. Wij wilden dat wel belangeloos doen, omdat ik er van overtuigd ben dat Peter R. de Vries iets gaat betekenen in het politieke bestel en zijn PRDV de meest vernieuwende partij van deze tijd is. Het is prachtig om te kunnen aantonen dat de macht van het internet, op zoveel andere terreinen al duidelijk, ook een de belangrijkste pilaren onder een grote politieke beweging kan worden. Ik hoor vaak over de crisis waarin de democratie verkeert. Dan denk ik, het staat al onomstotelijk vast, dat internet de informatietoegang enorm heeft gedemocratiseerd, dus dan is het ook het aangewezen medium om de democratie weer uit het slop te halen."

De website prdv.nl zit boordevol interactieve elementen, zoals weblogs, podcasts, de mogelijkheid direct op standpunten en meningen te reageren, stempeiling, mogelijkheden tot elektronische steunbetuigingen, een databank met verschenen artikelen en nieuwsuitzendingen en een directe schakeling naar de Postbank en Visa/Mastercard om met een druk op de knop een gift te doen. Voor journalisten is er een media-intranet op aangelegd, waar zij direct persberichten en foto's kunnen downloaden. Ook roept de website een groot aantal vrijwilligers op om zich bij de partij te melden om op het stafbureau mee te werken aan het invoeren van echte democratie in Nederland.

------------------------------------------------einde bericht----------------------------------------

Stafbureau PRDV
24 oktober 2005

Voor meer informatie kunt u contact leggen met de PRDV via email aan perschef@prdv.nl of telefonisch op 035-6777738.