Gemeente Schiedam


Commissie Beheer en Middelen vergadert

op maandag 31 oktober 2005, aanvang 20.00 uur, Aleidazaal, Stadserf 1, Schiedam.

De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid mevrouw M.J.E. Ruseler-van Bers.

Onderwerpen op de agenda zijn onder meer:

Bestuursrapportage september 2005

Hoe staat het met de uitvoering van de begroting 2005, welke lessen zijn daaruit te trekken met het oog op de komende begrotingsbehandeling.

Begroting 2006

De begrotingsbehandeling is dit jaar op 8 en 10 november, aanvang respectievelijk 14.00 en 16.00 uur; op de avonden respectievelijk
20.00 en 19.30 uur. In de commissie kan de schriftelijke vragenronde worden afgerond, voor zover nodig: welke vragen van de fracties zijn niet afdoende beantwoord en welke beantwoording door het college roept nieuwe vragen op. Daarnaast kunnen de fracties over het financiële beleid van gedachten wisselen. De programma¿s (welke plannen heeft Schiedam voor 2006) komen op 8 en 10 november aan de orde.

De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De complete agenda kunt u hier vinden. Inspreken bij agendapunten is in de regel mogelijk, echter niet bij het verslag en de voortgangslijst. Ook is er een rondvraag voor het publiek, waarin zaken aan de orde kunnen worden gesteld die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren.

Informatie bij dhr. J. Gordijn, tel.: (010) 2465788, e-mail: j.gordijn@schiedam.nl, secretaris van de commissie Beheer en Middelen.