Gemeente Venlo
Inloopavond over aanleg gedeelte van Rijksweg 73-Zuid in Tegelen

Op maandag 31 oktober 2005 houdt Rijkswaterstaat een inloopavond in Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen over de procedure voor de aansluiting Rijksweg 73-Zuid tussen de Zuiderbrug en de verdiepte ligging van deze weg in Tegelen (wegvak C2). De bijeenkomst duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Omdat duidelijkheid over de afronding van het planproces van de Rijksweg 74 uitblijft, is ook het deel van Rijksweg 73-Zuid tussen Tegelen en de Venloseweg/Tegelseweg ongewis. Dat komt omdat dit stuk infrastructuur ook deel uitmaakt van het Tracébesluit van Rijksweg 74.

Het ontbreken van dit stuk Rijksweg 73-Zuid leidt tot grote verkeersproblemen in en om Venlo bij openstelling van de rest van de Rijksweg 73-Zuid eind 2007.

De pogingen van het verkeer om de te verwachte files te mijden, zullen namelijk leiden tot sluipverkeer in heel Venlo. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente een procedure gestart om de zuidwestelijke rijbaan van de Rijksweg 73-Zuid tussen de Zuiderbrug en de verdiepte ligging in Tegelen alvast aan te leggen. Hierdoor wordt verkeer in twee richtingen over 2x2 iets versmalde rijstroken mogelijk. Om ook in die situatie de veiligheid te waarborgen, wordt het verkeer gescheiden met een middenbarrier en zal de snelheid worden beperkt tot max. 70 km/uur.

De aanleg van dit wegvak C2 heeft géén invloed op de keuze voor de aanleg van de Rijksweg 74 maar is wél noodzakelijk voor het afbouwen van Rijksweg 73-Zuid.

Of Rijksweg 74 nu wel of niet via de plateauvariant wordt aangelegd: dit gedeelte van de nieuwe Rijksweg 73-Zuid dient er altijd te komen.

Medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente zullen op 31 oktober aanwezig zijn. De avond volgt op twee eerdere overleggen met vertegenwoordigers van wijk- en buurtraden. Nu is het de beurt aan eenieder om kennis te nemen van de plannen en de te volgen procedure.

Voor meer informatie over Rijksweg 73-Zuid kunt u terecht in Informatiecentrum Viascoop, Schaarbroekerweg 2 in Roermond, tel. 0475-347773. Kijk ook op de website www.vialimburg.nl.