Vereniging Nederlandse Gemeenten

Landelijk congres aanpak huiselijk geweld op 31 oktober

Hét landelijk congres Aanpak Huiselijk Geweld 2005 vindt plaats aanstaande maandag 31 oktober in de Eenhoorn te Amersfoort. Het congres heeft als titel: (H)echte keten! en wordt mede georganiseerd door het VNG-ondersteuningsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld.

Tijdens het congres wordt gediscussieerd over de aanpak van huiselijk geweld, de achtergronden van het huisverbod en de toepassing ervan. Aan de orde komen situaties waarin een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd en het proces voor uithuisplaatsing.

Debat over huisverbod Een belangrijk programmaonderdeel van dit congres is een debat over de toepassing van het huisverbod bij huiselijk geweld. Het kabinet stelt voor de burgemeester de bevoegdheid te geven om iemand een tijdelijk huisverbod op te leggen wanneer sprake is van dreigend huiselijk geweld, maar nog geen strafbare feiten zijn gepleegd. Vragen die in het debat aan de orde komen zijn: moet en kan de burgemeester deze maatregel uitvoeren en hoe moeten de handhaving en het toezicht worden georganiseerd. Dit congres geeft gemeenten de mogelijkheid om hun mening geven over het conceptwetsvoorstel en de rol van de burgemeester in het huisverbod.

Er wordt een aparte zaal ingericht waar bestuurders en ambtenaren de gelegenheid krijgen om aansluitend met collega-bestuurders en de VNG te praten over de rol van de burgemeester in het huisverbod bij huiselijk geweld.

Inschrijven kan via de website van het programma Aanpak Huiselijk Geweld.