Persuitnodiging: Debat over Huisverbod bij Huiselijk Geweld

Vng

Persuitnodiging 26 oktober 2005

Ketensamenwerking centraal op congres Aanpak Huiselijk Geweld Debat over Huisverbod bij Huiselijk Geweld

Het 'Huisverbod bij Huiselijk Geweld', is het onderwerp van een debat op het Landelijk Congres Aanpak Huiselijk Geweld op 31 oktober in de Eenhoorn in Amersfoort. Het congres heeft als thema: '(H)echte Keten' en gaat in op de regionale samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld tussen politie, justitie, hulpverlening en opvang. Speciale aandacht is er voor de regierol van gemeenten via de nieuwe Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld.

Het huisverbod maakt het medio 2006 mogelijk om plegers van huiselijk geweld voor een periode van tien dagen uit huis te plaatsen. In deze afkoelingsperiode moet de hulpverlening in gang gezet worden. Kern van het debat is onder andere de toedeling van deze bevoegdheid aan de burgemeester. Aan het debat nemen deel: Annie Brouwer (Burgemeester Utrecht), Aleid Wolfsen (2e kamerlid PvdA), Marleen de Pater-van der Meer (2e kamerlid CDA), Gerda Dijksman (commis-saris politie), Katinka Lünnemann (strafrechtdeskundige), Ton Barkhuysen (hoogleraar staats- en bestuursrecht), Fred van Es, (directeur hulpverleningsinstelling) en Riekje Kok, (directeur Vrouw-enopvang Groningen). Het debat staat onder leiding van journalist Frenk van der Linden.

Op het programma staan verder een presentatie van commissaris van politie Gerda Dijksman over een onderzoek naar risico-indicatoren om de directe inzet van het huisverbod te toetsen, een presentatie van Reclassering Nederland en een lezing van Martine Groen, over systeem-gericht werken in de ketensamenwerking.
Tijdens het congres zijn workshops over o.a. ervaringen van rechterlijke macht en OM met keten-aanpak; de (on)mogelijkheden van de regietaak van gemeenten; stand van zaken rond gemeen-telijke advies- en steunpunten huiselijk geweld; daderaanpak; ouderenmishandeling; veiligheids-maatregelen bij acute bedreiging; noodbedden voor opvang, systeemgericht werken in de ketenaanpak en samenwerking tussen lokale ketenpartners.

De Vrouwenopvang presenteert op dit congres de landelijke première van de voorlichtingsfilm 'Zicht op Huiselijk geweld', die een indringend beeld geeft van de oorzaken, kenmerken en ge-volgen van huiselijk geweld. Deze voorlichtingsfilm voor professionals, zal in het ochtend-programma vertoond worden. Aansluitend aan het congres gaat de publieksfilm 'Gevaarlijke Liefde' in première. In deze unieke film worden vier slachtoffers en een dader op indringende wijze geportretteerd.

Het congres '(H)echte Keten is een samenwerkingsproject van de VNG (ondersteunings-programma aanpak huiselijk geweld), TransAct, Federatie Opvang (Vrouwenopvang) en het Landelijke Programma 'Huiselijk Geweld en de politietaak'. Informatie voor de redactie:

1. Perscontacten: Jandirk Veenstra (TransAct) 06 107 208 40, Cees den Bakker (Nederlands Politie Instituut) 070 318 0272 - 06 50 26 32 55 en Arjen Konijnenberg (VNG), 070-3738513 of 06-46198251 Het congres vindt plaats in de Eenhoorn te Amersfoort van 10 - 18 uur
2. De plenaire sessies en het debat staan open voor de media, de workshops zijn besloten.
3. Het debat Huisverbod bij Huiselijk geweld vindt plaats van 12 - 13 uur
4. De première van de publieksversie van documentaire 'Gevaarlijke Liefde' is om om 17 uur. Informatie: Federatie Opvang, Karen van Brunschot 033 - 461 50 29