Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nederlandse schakers niet welkom op WK-landenteams

Er is verwarring ontstaan over de eventuele deelname van het Nederlandse mannenteam aan het WK-landenteams 2005 dat op 31 oktober begint in het Israëlische Beersheva. De feiten op een rijtje:

In januari van dit jaar reageert de FIDE afwijzend op een verzoek van de KNSB om aan het betreffende WK te mogen meedoen. Vijf maanden later herbevestigt de FIDE dit negatieve standpunt.
In het weekend van 8 oktober j.l. benadert een lid van het Israëlische organisatiecomité, zonder dat hij daar overigens de bevoegdheid voor heeft, informeel de KNSB met de vraag of de KNSB bereid is een open gevallen plaats op te vullen.
Het bestuur besluit hier niet op in te gaan. Er is op grond van de afwijzende reacties van de FIDE geen financiële voorziening getroffen voor een afvaardiging (minimaal 20,000,-) en de budgettaire problemen (minder overheidsinkomsten, dalende ledentallen) stapelen zich op. Wél wordt door het bestuur via de media meegedeeld dat bij eventuele substantiële sponsorbijdragen opnieuw een poging zal worden ondernomen om de FIDE te vermurwen. De FIDE laat echter opnieuw weten dat Nederland niet rechthebbend is en derhalve niet zal kunnen deelnemen aan het toernooi in Beersheva.

Op de oproep via de media om eventuele sponsorbijdragen voor het betreffende WK zijn drie reacties binnengekomen. Er is meteen contact opgenomen met hen om na te gaan of zij in de toekomst betrokken kunnen worden bij de sponsoring van het Nederlandse schaken.
---