Michiel van hulten

Van Heemst steunt Van Hulten in Rotterdam

De vier kandidaten voor het PvdA voorzitterschap debatteren woensdagavond op de slotbijeenkomst van de campagne in Rotterdam. De Rotterdamse lijsttrekker Peter van Heemst steunt Michiel van Hulten.

Het debat in Rotterdam is de laatste officiële bijeenkomst van de campagne. Een toepasselijke afsluiting, vindt Van Hulten: 'Drie jaar geleden kreeg de PvdA in Rotterdam zware klappen. Het was de voorbode van een dramatische nederlaag. Maar in Rotterdam is ook het herstel van vertrouwen begonnen. Problemen in onze binnensteden zijn niet langer onbespreekbaar. We gaan de discussie over integratie niet langer uit de weg. We zijn er nog niet, maar met Peter komen we er zeker.'

Peter van Heemst, de kersverse lijsttrekker in Rotterdam, ziet op zijn beurt Van Hulten als de meest geschikte kandidaat om landelijk vertrouwen terug te winnen. 'Bruggen bouwen en houvast bieden' is het motto waarmee ik lijsttrekker ben geworden. Het past ook bij Michiel, aldus Van Heemst op de website van Van Hulten. Andere prominenten die Van Hulten steunen zijn o.a. Margreeth de Boer en Klaas de Vries.

Vertrouwen van burgers vraagt om vertrouwen in burgers, zegt Van Hulten. Hij pleit voor een permanent maatschappelijk debat. Het verkiezingsprogramma van de PvdA moet in een open discussie met burgers tijdens de rit worden uitgewerkt. De afstand tot de politiek moet verder verkleind worden door lokale PvdA bestuurders meer invloed te geven bij het uitwerken van beleid.

Van Hulten ziet de Rotterdamwet als een concreet voorbeeld van herwonnen vertrouwen. De PvdA-fractie heeft die door de Tweede Kamer geloodst. Door de inbreng van Karin Adelmund is die aanzienlijk verbeterd. In plaats van een wet die mensen uitsluit is het nu een wet die mensen kansen biedt.15)
Verder wil van Hulten de PvdA-leden op alle congressen en vergaderingen stemrecht geven. Als we burgers willen vertrouwen moeten we allereerst durven vertrouwen op onze eigen leden. Het is voor het eerst dat de leden van de PvdA direct hun eigen voorzitter kunnen kiezen. Van Hulten wil met concrete maatregelen die trend voortzetten. Onder het motto een lid, een stem wil hij de leden direct stemrecht op alle congressen en vergaderingen geven. Nu worden de leden nog per afdeling of provincie vertegenwoordigd.

De stembussen sluiten op 31 oktober. De uitslag wordt op 2 november bekend gemaakt. De andere kandidaten zijn Annemarie Hoogland, Annemarie Goedmakers en Hans Logtens.

Verder is Michiel regelmatig te vinden op MSN-chat, waar geïnteresseerden hem kunnen aanspreken als hij online is (kandidaatvoorzitter@hotmail.com).

noot voor de redactie,