Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

26-10-2005
Gemeenteraad

Op maandag 31 oktober wordt om 19.30 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden. Hierin wordt over de volgende onderwerpen besloten:

* Aanschaf rioolcamerasysteem

* Verslag over de uitvoering sociale zaken (VODU) 2004
* Verordeningen Wet Werk en Bijstand (WWB):
+ Handhavingsverordening gemeente Ameland 2005
+ Maatregelenverordening gemeente Ameland 2005
+ Reïntegratieverordening gemeente Ameland 2005
* Jaarverslag 2004 Bouw- en woningtoezicht en welstandscommissie
---

© 2005 Gemeente Ameland