Gerechtshof 's-Gravenhage


Toegangsregeling pers hoger beroep Samir A

Maandag 31 oktober start het hoger beroep in de zaak Samir A. bij het Gerechtshof âs-Gravenhage. De zittingen in deze zaak zullen plaatsvinden in de extra beveiligde zittingszaal van de Rechtbank Amsterdam aan de Zuidermolenweg 1 in Amsterdam Osdorp. Pers dient zich voor vrijdag 28 oktober 12 uur aan te melden.

De behandeling van deze strafzaak zal volgens de wet in beginsel in een besloten zitting moeten plaatsvinden, omdat de verdachte in de ten laste gelegde perioden de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt. Op 31 oktober vangt de zitting dan ook aan achter gesloten deuren. De voorzitter kan evenwel gelasten dat de zaak in het openbaar wordt behandeld. In dat geval zullen pers en publiek tot de zitting worden toegelaten.

Voorlopige planning zittingsdagen
Maandag 31 oktober (9.30 uur)

* beslissing over openbaarheid van de zitting
* voordracht zaak (tenlastelegging) door Openbaar Ministerie
* horen van getuigen (verbalisanten en medewerkers NFI)
* voorhouden van de stukken en ondervraging van de verdachte
* requisitoir Advocaat-Generaal

* pleidooi verdediging

Maandag 7 november (9.30 uur)

* repliek en dupliek

* laatste woord

Vrijdag 18 november (13.30 uur)

* uitspraak

Audiovisuele opnamen
De NOS verzorgt de poolregeling. Beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt van de opkomst van het hof en geluidsopnamen van het voordragen van de tenlastelegging. Vertegenwoordigers van radio en televisie kunnen zich voor beeld- en geluidsmateriaal wenden tot de NOS (productieafdeling, tel. 035 â 677 9111). SNG-wagens kunnen op de openbare weg worden geparkeerd.

Opnameapparatuur en andere communicatiemiddelen verboden In het gebouw is filmen, fotograferen en het maken van geluidsopnamen verboden. Apparatuur (inclusief mobiele telefoons) kan om die reden tijdelijk worden ingenomen.

Voorzieningen pers
De perskamer is als werkruimte beschikbaar; er is echter geen directe verbinding met de zaal. Op geen van de zittingsdagen mogen fotoâs worden gemaakt, tekenaars dienen zich te accrediteren.

Accreditatie pers
Er is in de zittingszaal en op de openbare tribune een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Pers dient zich voor vrijdag 28 oktober, 12 uur per e-mail aan te melden bij de voorlichter, onder opgave van:

naam:

geboortedatum en plaats:

nummer (politie)perskaart:

naam en type medium:

telefoon:

gsm:

e-mail:

Pers die zich heeft aangemeld, krijgt op vertoon van hun perskaart toegang tot de zittingszaal voorzover het aantal zitplaatsen dit toelaat. Men dient er rekening mee te houden dat men door de bevoegde instanties in Amsterdam zal worden gevraagd zich te identificeren.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorlichter van het Gerechtshof âs-Gravenhage, Inge Oevering, tel. 070 â 381 1715.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage Datum actualiteit: 26 oktober 2005 Naar boven