Gemeente Baarn

Start reconstructie Eemnesserweg en groot onderhoud Van Heemstralaan

Maandag 31 oktober 2005 start de firma BAM Wegen BV met de reconstructie van het deel van de Eemnesserweg, tussen de rotonde bij het politiebureau en de kruising met de Diepenbrocklaan. Deze werkzaamheden worden dit jaar afgerond. In januari 2006 wordt gestart met het groot onderhoud van de Van Heemstralaan. Het project moet voor
1 april 2006 gereed zijn.

Door de reconstructie van de Eemnesserweg krijgt het deel tussen de rotonde en de aansluiting van de Van Heemstralaan met de Ferdinand Huycklaan dezelfde inrichting als het deel tussen de rotonde en de Dalweg-Nieuwstraat. Dat betekent dat het huidige, enkelzijdige fietspad verdwijnt en wordt vervangen door rode, geasfalteerde fietsstroken aan weerszijden van de rijbaan. Aan weerszijden van de Eemnesserweg blijft een betegeld voetpad bestaan.

De rijbaan van de Van Heemstralaan wordt van een nieuwe deklaag voorzien. De huidige fietspaden en trottoirs worden opnieuw betegeld. Voor de reconstructie hoeven geen bomen te worden gekapt. Ook de parkeerstrook ter hoogte van het Maarschalksbos blijft bestaan.

Oversteekplaatsen

Bij de kruisingen van de Eemnesserweg met de Gaslaan, Nachtegaallaan, Diepenbrocklaan en de Ferdinand Huycklaan worden oversteekvoorzieningen voor voetgangers aangebracht. Ook komen hier lichte verhogingen in het wegdek om de oversteekvoorziening te accentueren.

De aansluitingen van de Molenweg en de Wilhelminalaan worden versmald en komen meer haaks op de Eemnesserweg te staan. Hierdoor wordt het minder makkelijk om met hoge snelheid van de Eemnesserweg de Molenweg of Wilhelminalaan op te rijden, maar er wordt wel rekening gehouden met de toegankelijkheid voor ambulances. Vanwege dit laatste komen er op deze kruisingen geen snelheidsremmende voorzieningen zoals drempels en/of plateaus.

Ziekenhuis blijft bereikbaar

De reconstructie van de Eemnesserweg wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan het gedeelte vanaf de rotonde bij het politiebureau tot de Wilhelminalaan. In de tweede fase gaat het om het gedeelte van de Wilhelminalaan tot aan de Diepenbrocklaan. Door in twee fases te werken blijft het ziekenhuis Meander Medisch Centrum altijd bereikbaar, hetzij via de Nassaulaan-Steijnlaan-Molenweg, hetzij via de Molenweg of via de Wilhelminalaan-Ringlaan.

Planning in fases

De werkzaamheden zijn als volgt gepland: Vanaf 31 oktober 2005 tot eind november 2005 is de eerste fase van de werkzaamheden, van rotonde tot Wilhelminalaan. In de tweede fase van eind november tot 22 december 2005 zijn de werkzaamheden van Wilhelminalaan tot Diepenbrocklaan. Daarna start midden januari 2006 de derde fase die duurt tot 1 april 2006 en waarin gewerkt wordt op het deel van de Diepenbrocklaan tot en met het doodlopend gedeelte van de Van Heemstralaan.

Na afloop van de derde fase worden Eemnesserweg en Van Heemstralaan in één werkgang voorzien van een nieuwe deklaag en de definitieve belijning. Dit betekent dat de gehele weg dan 1 of 2 dagen geheel afgesloten is. De exacte datum hiervoor zal nog bekend gemaakt worden.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden loopt de belangrijkste omleidingsroute via de Drakenburgerweg, de Goeman Borgesiuslaan en de Plataanlaan. Plaatselijk verkeer naar het ziekenhuis wordt tijdens de eerste fase van de werkzaamheden via de Wilhelminalaan en Ringlaan of via de Nassaulaan Steijnlaan - Molenweg geleid. Tijdens de tweede fase is het ziekenhuis te bereiken via de Molenweg of via de Ferdinand Huycklaan en Ringlaan.

Tijdens de derde fase van de werkzaamheden, aan de Van Heemstralaan, is het ziekenhuis te bereiken via de Molenweg, de Wilhelminalaan - Ringlaan. Lokaal verkeer kan in deze fase omrijden via de Diepenbrocklaan - Drakenburgerweg of Diepenbrocklaan - Bernard Zweerslaan - Chopinlaan.