Gemeente Lopik

Onderwerp:
Training voor scootmobiel gebruikers

Op maandag 31 oktober 2005 krijgen mensen die een scootmobiel rijden een training aangeboden door de gemeente Lopik. De wethouder van verkeer, mevrouw B.H. Scheffer-Versluis, heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en wil graag dat de scootmobiel gebruikers zich veilig voelen in het verkeer. In dit project wordt nauw samengewerkt met Welzorg, de leverancier van de scootmobielen in Lopik.

De training begint met het uitleggen van verkeersregels die speciaal voor scootmobiel gebruikers gelden. Daarna wordt op een vaardigheidsbaan geoefend hoe moet worden omgegaan met stoepranden, onregelmatig terrein, remmen, parkeren en dergelijke. Tenslotte wordt de praktijk geoefend door samen met een rij-instructeur een route op de openbare weg te rijden.

Na afloop zal wethouder mevrouw B.H. Scheffer-Versluis certificaten uitreiken aan alle deelnemers.

Lopik, 26 oktober 2005

Programma training scootmobiel gebruikers maandag 31 oktober 2005

09.30 uur Ontvangst met koffie in Cultureel Centrum Wieleroord;

09.45 uur Uitleg van de verkeersregels die gelden voor scootmobiel gebruikers;

10.30 uur Oefenen op een parcours op afgesloten terrein. Aansluitend rijden met scootmobiel in het verkeer onder begeleiding van een rij-instructeur;

11.30 12.00 uur Nabespreking

PERSBERICHT 2

Onderwerp:
Brandweer Polsbroek geeft receptie

Onlangs is de Brandweer Polsbroek Landskampioen in de Hoofdklasse 2005 geworden. Dit heugelijke feit zal worden gevierd met een receptie op zaterdag 5 november 2005 van 16.00 uur tot 18.00 uur. De receptie wordt gehouden in de Brandweerkazerne, Jonglevenweg 1 te Polsbroek.

Het bestuur van de Vrijwillige Brandweervereniging Polsbroek nodigt alle inwoners van Polsbroek en iedereen die zich verbonden voelt met de Brandweer Polsbroek van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Lopik, 26 oktober 2005

PERSBERICHT 3

Onderwerp: Opening nieuwe ontsluiting bedrijventerrein Lopik

Op vrijdag 11 november 2005 wordt de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Lopik op opzienbarende wijze geopend.

Gedeputeerde de heer dr. G. Mik en wethouder mevrouw B.H. Scheffer-Versluis zullen de openingshandeling verrichten in een bijzonder voertuig. Vervolgens krijgen de genodigden de mogelijkheid om de ontsluiting op een bijzondere en snelle manier in te wijden.

Nieuwe ontsluiting bedrijventerrein

Vergroten van veiligheid en doorstroming van verkeer , dat waren de drijfveren om een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein in Lopik te realiseren.

Het werd een dynamisch project met een aantal hindernissen. Het was echter tevens een project waar de gemeente medewerking heeft gekregen uit verscheidene hoeken.

Nu is het zover: de ontsluiting is gereed om officieel in gebruik genomen te worden! Mede dankzij de aannemer heeft de gemeente de gelegenheid dit op een extra feestelijk wijze te doen.

EPS (piepschuim)

Begin maart 2005 is de gemeente Lopik gestart met de aanleg van de nieuwe rotonde. Voor de fundering van de rotonde is gekozen voor EPS, in de volksmond bekend als piepschuim. Hiervoor is gekozen omdat traditioneel voorbelasten met zandophoging of alternatieve methodes voor dit project duurder en tijdrovender bleken te zijn.

Door 7.500 m3
EPS toe te passen is er een goede fundering gecreëerd, in een zogenaamde evenwichtssituatie. Hierbij is de belasting van de rotonde in evenwicht met de ondergrond.

Enkele feiten

In maart 2004 heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de vergunning voor o.a. het aanleggen van de rotonde afgegeven. Na een openbare aanbesteding heeft de gemeente Lopik de opdracht in oktober 2004 verstrekt aan aannemer Van Wijk. In de eerste 2 maanden van 2005 zijn vervolgens diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van het omleggen van kabels en leidingen die parallel liepen aan de provinciale weg N210 en in het tracé van de nieuw aan te leggen rotonde.

Op 14 maart 2005 is een overeenkomst afgesloten tussen de provincie Utrecht en de gemeente Lopik, waardoor de gemeente gemandateerd was om namens de provincie op te treden.

Juist op het moment van asfalteren werd op en rond het bedrijventerrein van Lopik door de Koninklijke Landmacht een militaire oefening gehouden in het kader van de Eufor2-vredesmissie.

Lopik, 25 oktober 2005

Programma opening nieuwe ontsluiting bedrijventerrein 11 november 2005

14.00 uur Ontvangst gasten

Locatie: Tent ter hoogte van nieuwe ontsluiting;

14.30 uur Officiële opening door gedeputeerde Mik en wethouder Scheffer;

14.50 uur Ingebruikname van de ontsluiting door de gasten;

16.30 uur Einde programma.

---

| |