Conferentie Leven Lang Leren als reactie op beleidsplan Rutte

Unie kbo


Op maandagmiddag 31 oktober organiseren de Unie KBO en Beraadsgroep Vorming de conferentie Een leven lang leren houdt niet op bij je vijftigste in de Jaarbeurs in Utrecht. Het doel is om het leren van senioren weer op de politieke agenda te krijgen en om te bespreken hoe de toekomst van het leren van senioren en non-formele educatie in het algemeen gegarandeerd kan worden. Deze conferentie is een reactie op het Actieplan Leven Lang Leren van staatssecretaris Rutte.

Tijdens deze conferentie houden vertegenwoordigers van de landelijke en de lokale overheid een lezing over hun plannen. Verder vindt er een paneldiscussie plaats over de toekomst van oudereneducatie. Wat willen senioren? Wie moet ervoor zorgen dat dat gebeurt? We bespreken de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en met name de verantwoordelijkheid van de landelijke en lokale overheid. De panelleden zijn: dhr. J. de Vries (Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder onderwijs), mevr. J. van Leijsen (PRISMA Brabant), mevr. A. Moll (Pluspunt Rotterdam), dhr. J. Klercq (Odyssee), mevr. E. Weinberger (Seniorweb) en mevr. M. Peters - Sips (Unie KBO).

Eind vorig jaar heeft staatssecretaris Rutte namens een aantal ministeries een Actieplan Leven Lang Leren uitgebracht. In kritische reacties schreven de Unie KBO en de Beraadsgroep Vorming in het voorjaar dat de maatregelen in dit Actieplan eenzijdig gericht zijn op de leeftijdsgroep tot 65 jaar, op het leren met het oog op inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en op het behalen van diploma s. De juistheid van deze kritiek werd nogmaals bevestigd toen de projectdirectie Leren en Werken, die de uitvoer van het Actieplan op zich heeft genomen, afgelopen voorjaar het plan van aanpak presenteerde.


--------------------------------