'MINVROM: persuitnodiging Nederlands klimaatbeleid

Ministerie vrom

http://www.vrom.nl

PERSUITNODIGING

Wat zijn de effecten van klimaatverandering in Nederland en is Nederland met haar klimaatbeleid op de goede weg? Deze twee vragen staan centraal op een persconferentie over klimaat op maandag 31 oktober: 15.00-16.00 uur in Nieuwspoort.

Programma

15.00 Presentatie Klaas van Egmond van het Milieu- en Natuurplanbureau van het rapport .Effecten van klimaatverandering in Nederland.

15.15 Reactie staatssecretaris Van Geel (milieu) op rapport .Effecten van klimaatverandering in Nederland.

15.30 Toelichting staatssecretaris Van Geel op de Evaluatienota Klimaatbeleid: .Onderweg naar Kyoto.

15.45 Gelegenheid voor vragen

16.00 Gelegenheid voor interviews

Het rapport .Effecten van klimaatverandering in Nederland. is op verzoek van staatssecretaris Van Geel opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau, met medewerking van onderzoeksinstellingen, verenigd in het Platform Communicatie Klimaatverandering.

De Evaluatienota klimaatbeleid beschrijft de voortgang van het klimaatbeleid. Het doel van de evaluatie is om te beoordelen of Nederland op schema ligt om de Kyoto verplichting te kunnen halen.

Voor informatie en aanmelden:

Persvoorlichting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Babette Graeber, 070-3392405 of 06-53660361

Persvoorlichting Milieu en Natuurplanbureau, Wilbert Ranz, 030-2743033