Dienstenbond CNV

Principe-akkoord over nieuwe CAO FloraHolland
31-10-2005

CNV Dienstenbond en FloraHolland hebben eind oktober een principe-akkoord gesloten over de CAO voor 2005. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er deze keer een akkoord gesloten in twee onderhandelingsronden
.

In de ledenvergaderingen en de Infos over de CAO-voorstellen is met de leden gesproken over twee scenarios over de CAO 2005. Oftewel: CNV Dienstenbond zet zich in voor een totaalpakket van afspraken, waar ook de moeilijke onderwerpen als levensloop, ziektekostenstelsel, min-uren, IVA (=oude WAO), etc. in onderhandeld worden, of CNV Dienstenbond zet zich in voor een pragmatische benadering. Dat hield in dat we onderhandelen voor een korte CAO, alleen voor 2005, waarin we afspraken maken over een loonsverhoging en vervolgens direct doorgaan met onderhandelen voor de volgende CAO van 2006 en verder. Daarmee wordt rust en stabiliteit gecreëerd voor werknemers én werkgever en kan er zonder al te veel druk verder onderhandeld worden over de volgende CAO.

Afspraken
FloraHolland heeft ook ingezien dat de pragmatische benadering voordelen heeft en na twee onderhandelingsronden zijn wij er dan ook uitgekomen. Dit akkoord bevat de volgende afspraken:
* De tekst van de CAO 2003-2004 wordt ongewijzigd voortgezet in de CAO van 2005.

* De loonschalen in de CAO 2005 worden aangepast:
+ per 1 november 2005 worden de CAO-loonschalen verhoogd met
1,25 procent.

+ bij de salarisbetaling in november 2005 betaalt FloraHolland aan de per 1 november 2005 in dienstzijnde medewerkers een eenmalig bedrag uit van 275,- bruto bij een full-time dienstverband.

Parttimers ontvangen dit bedrag naar rato van het parttimepercentage. Medewerkers die niet de volledige termijn van 1 januari 2005 tot 1 november 2005 in dienst zijn, ontvangen dit bedrag naar rato van de diensttijd.

Reactieformulier
Dit principe-akkoord wordt met een positief advies voorgelegd. Op het reactieformulier dat onze leden die bij FloraHolland werken thuis gestuurd hebben gekregen, kan aangeven worden of men instemt met het behaalde resultaat. Graag hebben wij uw reactie vóór vrijdag 11 november as. binnen.

CAO 2006
Inmiddels zijn de onderhandelingen over de CAO 2006 op basis van de voorstellenbrieven gestart, aansluitend aan het bereiken van het principeakkoord. Beide partijen, zowel bonden als werkgever, hebben de intentie om ook een CAO voor 2006 en eventueel doorlopend in 2007 op tijd af te ronden.

Ledenvoordelen
CNV Dienstenbond vindt dat met dit principeakkoord een goed resultaat is bereikt. Dat doen wij vooral voor onze leden. We zetten daarom ook bij de volgende onderhandelingen nóg meer in op voordelen voor leden. Niet-leden profiteren namelijk mee van de afspraken die wij voor onze leden maken; dat kan toch niet! Maak ze lid!
CNV Dienstenbond behartigt niet alleen de collectieve belangen van leden, zoals onderhandelen over CAOs en sociale plannen in geval van reorganisatie of overname. Een lidmaatschap bij CNV Dienstenbond betekent dat leden ook gebruik kunnen maken van een scala aan individuele diensten.

* Rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen (wij zijn van oudsher specialist op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, pensioenen, WW en WAO) en in de privé-sfeer, zowel voor u als uw niet-werkende gezinsleden (onder de dekking valt consumentenrecht, onroerende zaken, huurrecht, ongevallen en verkeer);
* CNV Voor Zeker (onze unieke inkomensbescherming bij onvrijwillige werkloosheid en langdurige ziekte, waarbij wij u begeleiden van werk naar werk zonder zorgen);

* Financieel advies (pensioenen, hypotheken, gouden handdruk etc.);
* Actuele informatie over uw branche via nieuwsbrieven en ons magazine Akkoord;

* CNV Vertrouwenspersonen WAO (ondersteuning bij keuring WAO);
* CNV Ledenhulpteam (bij vragen/hulp over sociale zekerheidswetgeving, zoals AOW, Ziekenfondswet, ABW, etc.);
* CNV OR-service (biedt ondersteuning aan ondernemingsraadsleden);
* Loopbaanadvies (ons loopbaanadviesbureau KANS adviseert u over uw loopbaan);

* Trainingen en cursussen (voor leden, maar ook voor ondernemingsraden);

* Belastingservice (hulp bij het invullen van uw belastingpapieren).

U betaalt naar draagkracht en arbeidssituatie tussen 4,46 en 13,22 per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bestuurder Fedde Monsma. Dat kan per e-mail: f.monsma@cnvdibo.nl of per telefoon: (023)5670615.