Deelnemers en bevolking evalueren pilot Burgernet positief

Nieuwegein 31-10-2005 - Op 31 oktober eindigt officieel de pilot Burgernet die op 14 mei 2004 is gestart. De pilot is geëvalueerd en de uitkomsten van verschillende onderzoeken van Intomart, Erasmus Universiteit en expertmeetings zijn positief. De pilot eindigt, en de gemeente Nieuwegein en de politie Lekstroom zetten het project voort.

Resultaten Burgernetacties
In een half jaar tijd (in de periode tussen 18 februari 2005 en 18 augustus 2005) zijn vijftig burgernetacties gestart. In totaal zijn bij drie acties, vijf verdachten aangehouden op basis van informatie van burgernetdeelnemers. Daarnaast werd minimaal tweemaal waardevolle aanvullende informatie aan de politie gegeven.

Uitkomsten bevolkingsonderzoek en onderzoek onder deelnemers Onder de bevolking en de deelnemers heeft, aan het eind van de pilot, een onderzoek plaatsgevonden. Een aantal resultaten onder de bevolking springt eruit. De resultaten vanuit de bevolking en deelnemers wijzen op een sterk positieve beleving ten opzichte van Burgernet. Er bestaat het besef dat een concrete invulling kan worden gegeven aan het begrip veiligheid, en daarvoor mede verantwoordelijk is. Hierdoor ontstaat bij 59% van de ondervraagden het gevoel meer grip te hebben op veiligheid. Het gevolg van Burgernet is dat de burger (58%) alerter is op de veiligheid in de eigen omgeving. Tot slot concludeert 91% dat Burgernet elders in Nederland moet worden ingevoerd. Dit alles is bevestigd middels een diepteonderzoek onder 20 deelnemers, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. Kijk voor meer resultaten op www.burgernet.nl.

Landelijke uitrol
Deze evaluatie heeft geleid tot het advies om Burgernet fasegewijs landelijk uit te rollen. In eerste instantie door het technisch systeem te verbeteren, waarna Burgernet bij een viertal geïnteresseerde korpsen en gemeenten kan worden geïmplementeerd. Daar zal het Burgernetsysteem nog een testfase kunnen ondergaan. Bij gebleken succes kan daarna een landelijke uitrol worden gerealiseerd.

Achtergrondinformatie Burgernet
Burgernet is een telefonisch netwerk van burgers die door de politie worden betrokken bij het vinden van personen of voertuigen in hun eigen woon- en werkomgeving. Burgernet beoogt hiermee binnen de samenleving een gestegen bewustzijn te creëren in de eigen mogelijkheden om onveiligheid tegen te gaan.