Provincie Limburg

Opening kruispunt de Slek te Echt Het kruispunt de Slek wordt maandag 31 oktober 2005 geopend door

gedeputeerde Mat Vestjens. Het kruispunt is voorzien van vluchtheuvels zodat fietsers de provinciale weg Echt-Susteren (N295) in twee etappes kunnen oversteken. Dit bevordert de veiligheid van de fietser.

Er zijn ca. 25 leerlingen van basisschool Op de Slek uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de kruising. De schoolkinderen van groep 7/8 zijn de toekomstige gebruikers van het kruispunt. Zij hebben een verkeersles voorbereid over school-thuisroutes en de eventuele knelpunten die zij tegenkomen geïnventariseerd.

De uitvoering van de werkzaamheden duurde tien weken en kostte 350.000,-. De gemeente Echt-Susteren neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening. Tijdens de werkzaamheden was het kruispunt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer is omgeleid over de A2 en over enkele lokale wegen.

31-10-2005 09:28