Meer ruimte voor subsidieprojecten Het Nieuwe Rijden

Senternovem

Subsidieaanvragen voor toepassing van Het Nieuwe Rijden kunnen nu tot en met 30 november 2006 worden ingediend bij SenterNovem. De oorspronkelijke indieningstermijn tot en met 31 oktober 2005 is hiermee gewijzigd. Dit om de geĂŻnteresseerden meer ruimte te geven om hun projectvoorstellen uit te werken.

Het subsidiebudget van ruim 1,2 miljoen Euro is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter beschikking gesteld voor de verdere stimulering van Het Nieuwe Rijden. Hiermee wil het ministerie een bijdrage leveren aan de Kyoto doelstellingen.

Het subsidieprogramma sluit door deze wijziging aan bij het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om ook in de komende periode (2006 - 2010) geld vrij te maken voor Het Nieuwe Rijden. In deze fase komt er meer nadruk op acties met specifieke doelgroepen zoals gemeenten, provincies en bedrijven met eigen wagenparken. Om deze doelgroepen in staat te stellen projecten verder uit te werken en bij SenterNovem in te dienen, is de sluitingsdatum voor subsidieaanvragen verlengd tot en met 30 november 2006.

De subsidiebijdrage vanuit het programma Het Nieuwe Rijden bedraagt maximaal 200.000 Euro per project. De projecten dienen Het Nieuwe Rijden verder te stimuleren onder rijbewijsbezitters door activiteiten rondom de rijstijl, bandenspanning of in-car apparatuur uit te voeren. Om aan te sluiten bij de Kyoto doelstelling dienen projecten minimaal 10 ton CO2-reductie per jaar op te leveren. Gedurende het project worden hiervoor metingen van brandstofverbruik en kilometrage bijgehouden.

Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

Naam: Mirjam van den Biggelaar
Functie: Secretaresse Het Nieuwe Rijden
Telefoon: 030-2393568
E-mail: m.van.den.biggelaar@senternovem.nl

Internet: www.hetnieuwerijden.nl
www.senternovem.nl