Gemeente Gouda


vrijwilligerspenning voor mevr. verduijn en dhr. lenderink (28/10/2005)

Gepke Verduijn en Herman Lenderink zijn op vrijdag 28 oktober door wethouder Piet van der Sluijs onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Zij ontvangen de vrijwilligerspenning voor hun grote inzet voor de Seniorenraad van Gouda, mevrouw Verduijn als lid en de heer Lenderink als voorzitter. Vrijdag 28 oktober nemen beiden, na een lidmaatschap van 6 jaar, afscheid van de Seniorenraad.

Mevrouw Verduijn zet zich al sinds de tachtiger jaren in voor Gouda, onder meer voor de Goudse vrijwilligerscentrale en vluchtelingenwerk. De heer Lenderink is, zowel als vrijwilliger als in diverse functies, ook al vele jaren actief in Gouda. Zo was hij in de tachtiger jaren gemeenteraadslid en is toen begonnen als wethouder.

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.