Gemeente Westervoort

week 43 voor de editie van 26 oktober 2005 Commissie Bestuur, Samenleving en Financiën

Maandag 31 oktober 2005, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Bestuur, Samenleving en Financiën plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen worden besproken:

* Presentatie over de bestuurlijke verzelfstandiging en bestuurlijke fusie van het Openbaar Onderwijs in de gemeenten Duiven, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar, verzorgd door projectleider Henkjan Kok. ·

* Onderzoek gevolgen van de bestuurlijke verzelfstandiging en bestuurlijke fusie van het Openbaar Onderwijs in de gemeenten Duiven, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
* Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2006.
* Indexering van het taakstellend budget voor het regiorailstation Westervoort alsmede goedkeuring verlenen aan convenant tussen de Gemeente Westervoort en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) inzake de bestuurlijke afspraken.

* Budgetrapportage 2-2005.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de commissiegriffier via het e-mailadres: griffie@westervoort.nl

Commissie Ruimte en Veiligheid

Dinsdag 1 november 2005, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Veiligheid plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De volgende onderwerpen zullen worden besproken:

* Vaststelling Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Westervoort.

* Ontwerp Milieubeleidsplan Gemeente Westervoort.
* Milieuwerkprogramma 2006.

* Vaststelling aangepaste welstandsnota; jaarverslagen welstandscommissie.

* Vaststelling Nota wonen en werken.

* Werklijst nieuwbouwprojecten Westervoort.
* Ontwikkelingen stort.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de commissiegriffier via het e-mailadres: griffie@westervoort.nl
Bouwaanvragen:

* Lange Maat 62, plaatsen dakkapel

* Koeweide 104, plaatsen erfafscheiding

* Klapstraat 155, wijzigen zijgevel woning · de Grote Pol 23, plaatsen dakkapel

* Lentsenburg 84, uitbreiden woning
Verleende bouwvergunning:

* Bergse Maat 107, plaatsen dakkapel
Verleende gebruiksvergunning:

* Dorpsplein 106, restaurant/cafetaria
Vergadering Welstand:
Vindt in principe om de 2 weken plaats in elke even week op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Op de maandag daarvoor kunt u de agenda inzien bij de afdeling Publiekszaken.
Meer informatie over de aanvragen e.d. kunt u krijgen bij de afdeling Ruimte & Samenleving, tel. 3179531.
Overige verleende vergunningen
ontheffingen, vergunningen en toestemmingen verleend:
* het aanleggen van een inrit bij de woning Lentsenburg 66
* Vergunning verleend aan Hoffman buitenreclame voor het plaatsen van borden in de periode van 2 tot en met 8 december 2005, voor aankondiging van een open dag van de Hogeschool Arnhem 3179522 (inritvergunningen).
Heeft u bezwaar?
Bekendmaking einde inspraak wijzigingsvoorschrift aanleg recreatief voet-/fietspad nabij de Schans

In de periode van 10 februari tot en met 10 maart 2005 is het ontwerp van het wijzigingsvoorschrift voor de aanleg van een recreatieve voet-/fietsverbinding voor de inspraak ter visie gelegd. De tervisielegging van de plannen heeft inspraakreacties opgeleverd. De inspraakprocedure is afge-rond met een verslag/commentaarnota. De reacties leiden er toe dat het ontwerp op een onderdeel wordt aangepast. Het eindverslag van de inspraak ligt met ingang van 27 oktober 2005 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort.
U kunt inzage krijgen op iedere werkdag van:

* 08.00 - 12.30 uur (zonder afspraak);

* 14.00 - 16.30 uur (nà het maken van een afspraak;
* elke woensdagmiddag zonder afspraak) en
* 18.00 - 20.00 uur (op iedere maandagavond tijdens de avondopenstelling van het gemeentehuis).
Deze datum is tevens het officiële einde van de inspraakprocedure. wijze van uitvoering van de in-spraakverordening en -procedure; niet op de inhoud van de inspraak. U moet uw klacht richten tot het college Westervoort.

Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de heer E.G.A. van Karnenbeek, van de afd. Ruimte & Samenleving van de gemeente Westervoort. Hij is telefonisch bereikbaar onder doorkiesnummer (026) 31 79 310. afgestemd op de wensen van de burger. Met deze wijziging wordt de dienstverlening naar de burger verbeterd en efficiënter. www.politiegelderlandmidden.nl-> zoek uw gebiedsagent op gemeente.

Uitkomen met inkomen!

Telefonisch spreekuur op het gemeentehuis iedere werkdag tussen 09.00
- 10.00 uur, tel: 31 79 361 Indien gewenst kunt u voor advies ook een afspraak maken met één van de budgetconsulenten

Geld uitgeven doen we allemaal. Of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen of een nieuwe auto, het zak- en kleedgeld van de kinderen, de huur of de hypotheek en alle mogelijke vaste lasten.

Tijdens het telefonisch spreekuur kunt u met alle vragen over geld en vooral het uitgeven daarvan bij een van de budgetconsulenten terecht. U kunt dan informatie inwinnen over bijvoorbeeld het volgende onderwerp.

NIBUD lanceert
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Telefoonrekeningen die blijven liggen, een lening die nog afgelost moet worden, en een flinke huurachterstand. Soms lopen de betalingsachterstanden zo hoog op dat de consument niet meer weet hoe hij zijn schulden moet aflossen. Voor die groep komt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) met de hulpsite www.zelfjeschuldenregelen.nl.

De website helpt mensen met schulden met het maken van een begroting, het berekenen van de afloscapaciteit en het benaderen van schuldeisers. Het NIBUD heeft de site ontwikkeld met behulp van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Beide organisaties hopen dat de consument met behulp van de site al in een vroeg stadium zelfstandig iets aan de betalingsachterstanden doet, zodat grote problematische schulden kunnen worden voorkomen.

Duiven Westervoort Beweegt Sportief

In het kader van de afronding van het project Duiven Westervoort Beweegt Sportief wordt De Rabobank Sportpromotiemaand 50+ georganiseerd.

In de maand november kan iedereen van 50 jaar en ouder gratis deelnemen aan allerlei sportieve activiteiten, dankzij sponsoring door de Rabobank LiemersePoort. Alleen voor de Senioren Outdoor Fitness wordt een eigen bijdrage gevraagd. Zie het schema voor meer informatie over de verschillende activiteiten

Een afspraak of meer informatie?

* Manon Ruijgrok tel .026 311 75 15 dinsdag en donderdag
* Esther Jansen tel. 026 311 95 27 dinsdag t/m vrijdag
* Lucia Dijkstra tel. 026 311 75 15 dinsdag en donderdag
* Jurjo Hagen tel. 0316 27 94 15 maandag t/m donderdag

De Rabobank Sportpromotiemaand 50+ is een initiatief van:
* Vrijwilligers Service Punt Westervoort

* Stichting Welzijn Ouderen Duiven-Westervoort en
* Duiven Pro Sport

Wat

Organisatie

Waar

Dag

Tijd

Telefoon

Voetbal

AVW

Voetbal AVW

Dinsdag

19.45-21.15

06-22907359

Pilatus

Re-Action

Sportstudio Re-Action

www.re-action.nl

0316-262124

Badminton

BC Wvoort

De Pals

Woensdag

09.00-11.00

026-3113480

BBB

Re-Action

Sportstudio Re-Action

Dinsdag

19.30-20.30

0316-262124

BBB

Re-Action

Sportstudio Re-Action

Dinsdag

20.30-21.30

0316-262124

Country Line

SWO D/W

CCOG Duiven

Dinsdag

10.00-11.30


**

Fitness 55+

Capital Sports

Capital Sports Duiven

Donderdag

11.00-12.00

0316-284961

Fitness

Re-Action

Sportstudio Re-Action

www.re-action.nl

0316-262124

Gymnastiek

Trefcentrum

Trefcentrum

Dinsdag

10.00-11.00

026-3113027

Gymnastiek

SWO D/W

Bernadetteschool Loo

Dinsdag

09.00-10.00


**

Gymnastiek

SWO D/W

Senior Club

Dinsdag

10.30-11.30


**

Gymnastiek

SWO D/W

Senior Club

Dinsdag

11.30-12.15


**

Gymnastiek

Seso

Nieuwhof

Dinsdag

13.15-14.15

026-3112214

Gymnastiek

SWO D/W

Dorpshuis Groes

Vrijdag

14.30-15.15


**

Gymnastiek

SWO D/W

Liemers Harmonie

Woensdag

11.15-12.00


**

Gymnastiek

SWO D/W

Liemers Harmonie

Donderdag

10.00-11.00


**

Gymnastiek

SWO D/W

Liemers Harmonie

Donderdag

11.00-12.00


**

Hockey (dames)*

Westerduiven

Horsterpark (Duiven)

Woensdag

21.00-22.00

026-3118927

Hockey (heren) *

Westerduiven

Horsterpark (Duiven)

Donderdag

21.00-22.00

0316-264219

Recr. Zwemmen

Sports Planet

De Pals

Dinsdag

11:00-12:00

026-3118726

Recr. Zwemmen

Sports Planet

De Pals

Woensdag

11:00-12:00

026-3118726

Recr. Zwemmen

Sports Planet

De Pals

Donderdag

11:00-12:00

026-3118726

Recr. zwemmen

Sports Planet

De Pals

Donderdag

14:30-15:30

026-3118726

Senioren Fitness

Sports Planet

De Pals

Maandag

10:30-11:30

026-3118726

Senioren Fitness

Sports Planet

De Pals

Donderdag

14:00-15:00

026-3118726

Sporten onder begeleiding (fysio)

Re-Action

Sportstudio Re-Action

www.re-action.nl

0316-262124

Sport en spel

SWO D/W

Endesprong Duiven

Maandag

15.30-16.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

Joannes school Groessen

Maandag

19.30-20.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

Joannes school Groessen

Maandag

20.30-21.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

De Pals

Dinsdag

10.30-11.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

De Pals

Dinsdag

11.30-12.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

De Endesprong

Woensdag

13.30-14.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

De Endesprong

Woensdag

14.30-15.30


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

Candea College Saturnus

Donderdag

18.50-19.50


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

Candea College Saturnus

Donderdag

20.00-21.00


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

De Pals

Vrijdag

13.00-14.00


**

Sportief Fit 50+

SWO D/W

Joannesschool Groessen

Vrijdag

19.00-20.00


**

Sportief Wandelen

SWO D/W

Horsterpark

Woensdag

10.00-11.00


**

Watergymnastiek *

SWO D/W

Capital sports

Maandag

13.00-13.45


**

Watergymnastiek *

SWO D/W

Capital sports

Maandag

13.45-14.30


**

Watergymnastiek *

SWO D/W

Capital sports

Donderdag

13.00-13.45


**

Watergymnastiek *

SWO D/W

Capital sports

Donderdag

13.45-14.30


**

Watergymnastiek *

SWO D/W

Capital sports

Donderdag

14.30-15.15


**

Volksdansen

SWO D/W

CCOG

Maandag

10.30-12.00


**

Volksdansen

Trefcentrum

Trefcentrum

Woensdag

10.00-11.30

026-3113027

Volksdansen

SWO D/W

CCOG

Donderdag

10.00-11.00


**

Volksdansen

SWO D/W

Seniorclub Duiven

Maandag

13.30-15.00


**

Volleybal

Wevoc

De Pals

Maandag

08:45-10:15

026-3115501

Onbezorgd Voetballen*

SC Wvoort

Voetbalvelden

Sportclub Westervoort

Maandag

20:00-21:00

06-53617713

Onbezorgd Voetballen *

SC Wvoort

Voetbalvelden

Sportclub Westervoort

Woensdag

20:00-21:00

06-53617713


* Van te voren telefonisch aanmelden


** Bellen naar Ouderen Centrale 0316-266760 of 026-3112423