Gemeente Doesburg


Mededelingen

Op deze pagina vindt u een opsomming van belangrijke mededelingen.

Dijk Doesburg mooiste donkere plekje
De IJsseldijk in Doesburg ten zuiden van de wijk Beinum is uitgeroepen tot het mooiste donkere plekje van Gelderland. Dat blijkt uit een wedstrijd van de Gelderse Milieu Federatie. Lees meer

Halve Maanweg: tijdelijk parkeerverbod
Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg hebben besloten met ingang van vrijdag 14 oktober 2005 00.00 uur een tijdelijk parkeerverbod in te stellen aan de oneven zijde van de Halve Maanweg / zijde Woon- Service IJsselland vanaf de VOP / zebrapad tot en met de inrit Mauritsveld. De maatregel is noodzakelijk vanwege de voortschrijdende bouwactiviteiten op de bouwlocatie Mauritsveld. Op deze wijze wordt de manoeuvreerruimte voor zwaar bouwverkeer gewaarborgd, dat nu en de komende periode van en naar de bouwlocatie Mauritsveld moet. Ook het risico op schade aan geparkeerde autos wordt op deze wijze voorkomen.
Uiteraard zal de (parkeer)politie hierop de komende tijd verscherpt handhaven.

Start voorbereidingen nieuwbouw Mauritsveld - niet meer parkeren Stichting Woonservice IJsselland start maandag 18 juli met de voorbereidingen nieuwbouw Mauritsveld. Vanaf 18 juli 2005 kan het terrein niet meer worden gebruikt voor parkeren. Lees meer

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen
Echtparen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen doorgaans maar liefst 200,00 van de belastingdienst terugkrijgen. De ziekenfondspremies zijn de laatste jaren zo gestegen dat minima met een inkomen op bijstandsniveau nu recht hebben op belastingteruggaaf voor de ziektekosten. Dit blijkt uit berekeningen van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De gemeente roept minima op belasting terug te vragen. Lees meer

Kinderopvang in de gemeente Doesburg
Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang (WK) van kracht geworden. Ouders die zorg en arbeid combineren, kunnen een bijdrage in de kosten van kinderopvang (kinderdagverblijf, naschoolse opvang en gastouderopvang) aanvragen bij de belastingdienst. Lees meer

Vernieuwing van het bestuur van de gemeente
Per 7 maart 2002 zijn de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur veranderd. De raad richt zich sterker op de burgers en besteedt meer aandacht aan de controle van het college. Het gemeentebestuur wordt vernieuwd om ervoor te zorgen dat u weet wie wat doet in de gemeente. Lees meer

Nieuws over de Gemeentelijke herindeling
De gemeente Doesburg is betrokken bij een provinciale procedure inzake gemeentelijke herindeling. Hoewel de procedure al enige tijd loopt ( sedert september 2000) dateert het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten van 18 december 2001. Lees meer