FNV

Langdurig zieken worden dupe van trage invoering van WIA

Enkele duizenden mensen komen vanaf 1 januari 2006 zonder inkomen te komen zitten. Dat voorziet FNV Bondgenoten als gevolg van de trage invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Gezien de trage politieke besluitvorming kampt UWV met een achterstand en is het zeer onwaarschijnlijk dat de uitkeringsinstantie alle mensen voor 1 januari 2006 heeft gekeurd. Het wetsontwerp is door de Tweede Kamer aanvaard. Pas dinsdag spreekt de Eerste Kamer zich hierover uit. Het is de bedoeling dat de WIA op 1 januari 2006 ingaat.

"Het is natuurlijk onacceptabel dat mensen de dupe worden van de

politiek", zegt voorzitter Henk van der Kolk. "Want zolang UWV geen beslissing heeft genomen, ontvangt iemand geen uitkering. Dit betekent dat duizenden langdurig zieken straks geen geld hebben om brood te kopen."

In 2006 wordt de WAO vervangen door de WIA. De nieuwe wet geldt alleen voor mensen die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn geworden. Na twee jaar ziekte is de werkgever niet langer verplicht om het salaris door te betalen en keurt UWV de zieke werknemer.

"We willen dat het kabinet ervoor zorgt dat niemand tussen de wal en het schip belandt en straks zonder inkomen zit", zegt Van der Kolk. "Als het inderdaad zo is dat UWV nog geen beslissing over iemand heeft kunnen nemen, dan moet er een inkomensvoorziening zijn die deze periode overbrugt. Zodat langdurig zieken niet bij de sociale dienst moeten aankloppen voor een voorschot en maar moet afwachten of het verzoek wordt ingewilligd."

"Kortom", benadrukt de voorzitter van de grootste vakbond van ons land, "Den Haag moet nú in actie komen en een noodvoorziening treffen voor langdurig zieken op wie de WIA betrekking heeft. Het zou goed zijn als de Eerste Kamer bij de behandeling van de WIA ook let op de uitvoerbaarheid van de wet per 1 januari 2006."