Gemeente Coevorden

De heer Grobbe uit Coevorden ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester B.J. Bouwmeester heeft vanavond een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Toon Gerard Grobbe (69) uit Coevorden. De heer Grobbe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor voetbalvereniging Germanicus. De burgemeester reikte de Koninklijke Onderscheiding dan ook uit tijdens de algemene ledenvergadering van Germanicus.

De heer Grobbe is vanaf 1970 leider van het 2e elftal van voebalvereniging Germanicus in Coevorden. Hij regelt alles wat nodig is voor een elftal om een wedstrijd te kunnen spelen. Hij voert overleg met de trainer over de opstelling en begeleidt de spelers en de overige technische staf. Daarnaast verzorgt hij de KNVB-formulieren, regelt vervoer en kleding en verzorgt de representatie naar de tegenstander en de scheidsrechter.

Vanaf 1990 is de heer Grobbe bestuurslid en voorzitter van de Vriendenclub Germanicus. Hij leidt en neemt deel aan vergaderingen van deze vriendenclub. Vanuit de functie van voorzitter zorgt de heer Grobbe voor de contacten met het hoofdbestuur van de voetbalvereniging, is hij verantwoordelijk voor realisatie van schenkingen aan de club, verzorgt hij de publiciteit en de ledenwerving. Ook bezorgt hij vanaf 1990 iedere maand "De Geel-Zwarte" het cluborgaan, en brengt hij tweewekelijks regionaal de wedstrijdaankondigingen rond.

Na zijn pensionering in 1993 is de heer Grobbe iedere dinsdagmorgen op het sportcomplex van Germanicus te vinden voor het schoonmaken van de kantine, bestuurskamer, sponsorruimte, toiletten etc. Verder verricht hij onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, zoals verven, timmeren en schoonmaken van reclameborden en het herstellen van de speelvelden. Bij al deze werkzaamheden komen zijn beroepsmatig opgedane ervaringen als timmerman goed van pas.

Tenslotte neemt de heer Grobbe jaarlijks vrijwillig deel aan de verzorging van een uitgaanstrip voor de bewoners van bejaardencentrum "De Voorde" te Coevorden.

Voor zijn vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging Germanicus is de heer Grobbe benoemd tot erelid. De voetbalvereniging telt ongeveer 780 leden. Het vertegenwoordigende elftal komt uit in de 1e klasse van de zondagamateurs. Vanwege zijn leeftijd heeft de heer Grobbe aangegeven te stoppen met begeleiden van het 2e elftal van Germanicus.