Politie Utrecht bouwt 105 politiecellen in Houten

Utrecht 31-10-2005 - De Politie Utrecht gaat 105 politiecellen bouwen aan de Veerwagenweg in Houten. In juni 2007 moet het gebouw gereed zijn. De celaccommodatie maakt deel uit van een groter terrein waar een aantal politiediensten is en in de toekomst nog wordt gevestigd.

Op 28 september 2004 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de politiediensten vastgesteld. Dit bestemmingsplan is vervolgens op 14 december 2004 ook door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een cellenaccommodatie te realiseren in de gemeente Houten. Stoffel Heijsman, korpschef Politie Utrecht, legt uit: In aanvang dachten we 65 cellen te bouwen. Nader onderzoek wijst uit dat het verstandiger is om alle cellen in de regio Utrecht, 105 in totaal, op één locatie te concentreren. Zo kunnen we de kwaliteit en de efficiency van zowel de arrestantenzorg als de opsporing verbeteren. De arrestantenzorg omvat de taken en plichten rond de verzorging, bewaking, bejegening en beveiliging van arrestanten. Bij de verbetering van de opsporing moet gedacht worden aan het afnemen van DNA, fotos en vingerafdrukken, inrichten van moderne verhoorruimten en betere faciliteiten voor ontvangst van advocaten en familieleden van verdachten. Heijsman: Centralisatie van al deze taken brengt een kostenvoordeel met zich mee. Immers, het werk dat nu op diverse locaties uitgevoerd wordt, kan efficiënter en effectiever op één centrale locatie georganiseerd worden. En daarmee kunnen weer meer politiemensen op straat ingezet worden. Het aantal van 105 past binnen het geldende bestemmingsplan.

Eerste zes uur op politiebureau

De politiecellen in Houten zullen niet worden gebruikt voor alle verdachten die de politie in de regio Utrecht aanhoudt. Heijsman: Hier maken we een onderscheid tussen verdachten die na zes uur in vrijheid worden gesteld en verdachten die in verzekering gaan. Voor de zes uurs verdachten geldt dat zij nog steeds, zoals dat nu ook het geval is, op de diverse politiebureaus gehoord worden en eventueel in vrijheid worden gesteld. De verdachten die in verzekering worden gesteld, zullen worden ondergebracht in het complex in Houten.

Maximaal tien dagen

Verdachten kunnen maximaal voor de duur van tien dagen in een politiecel vastgehouden worden; hieronder vallen ook verdachten die in verzekering zijn gesteld. Heijsman: We streven ernaar het verblijf in een politiecel zo kort mogelijk te laten zijn. Eindigt een in verzekering stelling, dan worden verdachten of in een andere justitiële inrichting geplaatst of in vrijheid gesteld. Een deel van de in vrijheid stellingen vindt plaats bij de voorgeleiding of zitting op de rechtbank. Bij een in vrijheid stelling kiezen bovendien velen ervoor om door familie opgehaald te worden of een taxi naar hun eindbestemming te nemen. Voor een restcategorie zal de Politie Utrecht erop toezien dat deze mensen, die niet langer verdacht zijn, op enige wijze naar hun plaats van bestemming komen. Heijsman: Hoe dit eruit ziet, werken we verder uit. Vanzelfsprekend mogen in vrijheid gestelde mensen geen overlast veroorzaken rondom het cellencomplex of elders in Houten. Bij de vergunningaanvraag voor de bouw worden omwonenden verder geïnformeerd.