Gemeente Breda

20 Initiatieven uit de 3e ronde Hart voor je Buurt gehonoreerd door het college

Hart_voor_je_buurt_kln.gif

Burgemeester en wethouders hebben 20 van de 27 subsidieverzoeken gehonoreerd in het kader van de campagne Hart voor je Buurt. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 35.000 euro. Het betreft verzoeken tot een maximumbedrag van 5.000 euro voor initiatieven van bewoners, die zelf actie willen ondernemen om hun buurt, wijk of dorp prettiger leefbaar te maken.

De 20 gehonoreerde verzoeken voldoen aan de criteria die gelden om voor subsidie in aanmerking te komen. De meeste verzoeken liggen in de sfeer van verbetering van de woonomgeving. Ook verzoeken zoals plaatsen van poorten en hekwerk en verzoeken om activiteiten c.q. evenementen die gericht zijn op de gehele buurt krijgen ondersteuning uit Hart voor je Buurt.

In het verleden is ieder jaar een bewonersdag Hart voor je Buurt georganiseerd. Dit jaar is besloten om deze dag niet door te laten gaan omdat de belangstelling hiervoor achteruitloopt. Gezien de kosten die gemaakt worden is men van mening dat deze gelden beter besteed kunnen worden aan projecten van Hart voor je Buurt en aan verbetering van de communicatie naar de buurten toe.

De indieners van een subsidieverzoek krijgen persoonlijk bericht. Wordt een aanvraag afgewezen, dan wordt dat in een beschikking gemotiveerd. Tegen het collegebesluit kan beroep worden aangetekend ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde verzoeken wordt een overeenkomst gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de afrekening.

Breda, 31 oktober 2005