Ministerie van Justitie

Kabinet wil gedragscodes tegen geweld
31 oktober 2005
Het kabinet heeft op voorstel van minister Donner ingestemd met het 'Actieplan tegen geweld' waarin twintig projecten staan beschreven die geweld in Nederland moeten tegengaan. Dit actieplan richt zich op het voorkomen van fysiek geweld en het dreigen daarmee. Geweld neemt in Nederland niet of nauwelijks af, in tegenstelling tot andere vormen van criminaliteit. Het kabinet wil daarom fysiek geweld en het dreigen daarmee aanpakken.

De beschreven projecten richten zich op het publieke domein (geweld in het verkeer, sport, openbaar vervoer, uitgaansleven, de wijk) en op het semi-publieke domein (geweld op de werkplek en op school). Daarnaast wordt ingezet op de aanpak van risicofactoren voor geweld (alcohol, wapenbezit en geweldsbeelden in audiovisuele media). Ook zijn er projecten die zich richten op dadergerichte en slachtoffergerichte maatregelen.

Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld het opstellen van gedragscodes voor in de sport, het openbaar vervoer, in de wijk en bij vrijetijdsbesteding. De eerste gedragscodes zijn begin 2006 beschikbaar. De maatregelen in het actieplan sluiten aan bij andere initiatieven van het kabinet, zoals het debat over normen en waarden, verbeteren van de integratie, de aanpak van huiselijk geweld en projecten in het jeugdbeleid.

Het Actieplan tegen geweld is onderdeel van het Veiligheidsprogramma van het kabinet. In het actieplan staan twintig projecten beschreven, met 125 maatregelen die door zeven ministeries in de periode 2005-2008 worden uitgevoerd.