Gemeente Langedijk


Gemeente wil klantenraad samenstellen
28 oktober 2005

Via de klantenraad wil het gemeentebestuur meer inzicht krijgen in wat er onder de klanten leeft om zo ook een grotere inbreng van die klanten te krijgen. De klantenraad zal bestaan uit inwoners die behoren tot de uitkeringsgerechtigden (ook van de Nabestaandenwet), inwoners die in aanmerking komen voor een reĂŻntegratietraject bij het vinden van een betaalde baan, inwoners met een minimuminkomen die aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand, chronisch zieken en gehandicapten. De ouderen (65+) worden in de Klantenraad vertegenwoordigd door de Stichting Welzijn Ouderen.

De Klantenraad zal het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die te maken hebben met werk, inkomen en zorg. Het is de bedoeling dat de klantenraad op 1 januari 2006 begint, voorlopig voor de duur van een jaar. Belangstellenden worden verzocht zich schriftelijk, binnen 3 weken na het verschijnen van deze oproep, te wenden tot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Zie tevens elders op de website van de gemeente voor meer informatie kunt u bellen naar het gemeentehuis, telefoon 0226-334433, vragen naar afdeling Welzijn de heer F. Bons.